Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Bukowsko

Bukowsko, inicjatywa „Pielęgnacja i ochrona użytku ekologicznego w ramach edukacji przyrodniczej"

 

HISTORIA


Bukowsko to gmina położona w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Miejscowość posiada bogatą historię - jej właścicielami były rody Ossolińskich, Stadnickich czy Potockich. Od 1772 aż do 1946 roku Bukowisko posiadało prawa miejskie, jednakże ze względu na I oraz II Wojnę Światową i późniejsze walki z oddziałami UPA utraciła te prawa, a jej świetność przeminęła po wielokrotnym zniszczeniu i spaleniu.

 


Jedną z niewielu rzeczy, która ostała się do dzisiaj są pozostałości parku podworskiego, którym jest kilkudziesięcioarowy obszar otaczający stawy podworskie. W 1998 roku obszar ten uzyskał status użytku ekologicznego ze starodrzewem posiadającym drzewa pomnikowe i stanowi przykład sukcesji ekologicznej (proces zarastania zbiorników, posiada dużą bioróżnorodność). Niestety, ze względu na długi czas nieużytkowania, dewastacji i zaśmiecania, obszar ten znacząco podupadł.

 

OPIS INICJATYWY


Celem inicjatywy jest przywrócenie naturalnego charakteru tego terenu, objęcie go ochroną oraz zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami. W ramach prac obszar ten zostanie uprzątnięty, śmieci będą wywiezione na wysypisko lub zutylizowane, a następnie teren zostanie przystosowany tak, aby było można z niego wygodnie korzystać. Powstanie na nim ścieżka przyrodnicza z tablicami informacyjnymi wraz z opisami, ławki, barierki i mostki oraz monitoring, zabezpieczający przed zniszczeniami. Po zakończeniu tych działań teren ma zostać udostępniony mieszkańcom i młodzieży szkolnej w celach edukacyjnych i rekreacyjnych.

 

KTO?


Autorem inicjatywy są mieszkańcy działający wokół Fundacji Bieszczadziki.


Fundacja Bieszczadziki została założona pod koniec 2013 roku, a jej głównym celem jest ochrona dzikich zwierząt i środowiska naturalnego oraz działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie ochrony przyrody. Siedziba Fundacji mieści się w miejscowości Bukowsko, a działa na terenie powiatu Sanockiego, Bieszczadzkiego i okolic. Została założona przez grupę osób, którym nie jest obojętna ochrona przyrody, posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę w tym zakresie. Wśród członków Fundacji znajdują się leśnicy, nauczyciel oraz lekarz weterynarii.

 

Inicjatywy realizowane przez Fundację Bieszczadziki


Od 2014 roku głównym działaniem Fundacji jest prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt. Do ośrodka trafiają zwierzęta chore, osłabione, po wypadkach czy osierocone. W zakres działań ORZ wchodzi zapewnienie podopiecznym procesu leczenia, rehabilitacji, odchowu sierot oraz dokarmianie, a następnie wypuszczanie na wolność. W ciągu trzech lat działalności ośrodek przyjął około 200 pacjentów, z czego większość, to zwierzęta chronione.
Fundacja prowadzi również działalność edukacyjną, współpracuje z młodzieżą i instytucjami.

 

GDZIE?


Bukowsko, gmina Bukowsko, powiat sanocki, woj. podkarpackie

Materiały do pobrania

Zobacz także