Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Czeszów

CO?

 

Inicjatywa „Oznakowanie ścieżki rowerowej Jarka" jest odpowiedzią na potrzebę rozpropagowania informacji o walorach przyrodniczych i turystycznych ścieżki rowerowej, bowiem samo przedstawienie jej na stronie internetowej Czeszowa nie jest wystarczające. Oznakowanie ścieżki w rzeczywistej, a nie tylko wirtualnej przestrzeni przyczyni się do częstszego z niej korzystania przez mieszkańców i turystów odwiedzających miejscowość, a dodatkowo także umożliwi zapoznanie się z odwiedzanymi na trasie miejscami cennymi przyrodniczo czy historycznie. W ramach projektu powstanie łącznie 10 tablic informacyjnych: 2 duże i 8 mniejszych tablic. Na każdej z nich znajdzie się kod dodatkowo QR, dzięki któremu będzie można uzyskać jeszcze więcej informacji. Stworzenie aplikacji na telefon to wykorzystanie nowoczesnych technologii na rzecz aktywnego stylu życia na łonie natury.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mieszkańców Czeszowa PRO FUTURO, które swoją działalność rozpoczęło w 2007r. Podstawową aktywnością Stowarzyszenia jest prowadzenie zespołu AleBabki. Próby zespołu odbywają się w każdą środę w świetlicy wiejskiej. AleBabki na swoim koncie mają 30 występów w 2014 r., w tym wyjazd do Krakowa na Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, 24 występy w 2015 r., w tym 2 koncerty na Ukrainie i 11.11.2015r. w Operze Wrocławskiej w ramach VIII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska. Z resztą zamiłowanie do muzyki przejawia się także w innych inicjatywach Stowarzyszenia. Co roku 6 stycznia Stowarzyszenie organizuje, we współpracy z Lokalną Grupą Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, Zespołem Szkół w Czeszowie, Gminą Zawonia, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką w Zawoni, Powiatowy Przegląd Kolęd "Rozśpiewany Czeszów". Stowarzyszenie aktywnie włącza się także w organizację innych wydarzeń kulturalnych, bierze udział w festynach i uroczystościach o różnym charakterze, a także organizuje np. kurs komputerowy dla kobiet do 65 – ego roku życia.

 

Na realizację swoich pomysłów Stowarzyszenie skutecznie pozyskuje pieniądze zewnętrzne (zajmują się tym głównie panie: Wiesława Wawrzyniak i Bożena Cieleń). Uzyskano dofinansowanie na:

  • projekt „Spotkajmy się w Czeszowie - impreza integrująca mieszkańców sołectwa Czeszów" realizowany w roku 2012 - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 4.680 zł,
  • projekt "Promocja idei odnowy wsi dolnośląskiej w miejscowości Czeszów poprzez zbudowanie witaczy " realizowany w roku 2013 i 2015 – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie łącznej 10.000 zł,
  • projekt „Stroje ludowe dla AleBabek z Czeszowa” - wartość projektu 25.740 zł otrzymane dofinansowanie 20.592 zł
  • projekt „ Doskonalenie umiejętności zespołu AleBabki z Czeszowa” - współfinansowanie ze środków z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007/2013 – otrzymane dofinansowanie: 18.130,80 zł

 

O wszystkich tych działaniach i o wszelkich innych wydarzeniach można przeczytać na prowadzonej nieodpłatnie strony internetowej www.czeszow.pl, zintegrowanej z profilem na facebooku i stroną www.trzebnica24.pl.

 

 

GDZIE?

 

Czeszów, gm. Zawonia, woj. dolnośląskie

 

 

KIEDY?

 

III - IV kwartał 2015

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Wszystko zamontowane, można wybrać się na wyprawę.

 

Tablice zaprojektowane. Konstrukcje do tablic wykonane.

 

Aplikacja na telefon gotowa.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także