Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Białowieża

Gmina Białowieża, inicjatywa „Lokalna przestrzeń środowiskowa w gminie Białowieża"

 

HISTORIA


Miejscowość Białowieża to siedziba Białowieskiego Parku Narodowego i punkty wypadowy dla znacznej liczby turystów do samego parku, jak i znajdującej się poza obszarem parku pozostałej części Puszczy Białowieskiej. Wysoka atrakcyjność przyrodnicza parku oraz bliskość przejścia granicznego z Białorusią generuje główny nurt ruchu turystycznego w regionie. Tylko w 2015 roku rezerwat żubrów odwiedzony został przez blisko 133 tysiące turystów.


Obszar ten niestety nie jest przystosowany pod względem infrastruktury turystycznej, posiada małą liczbę ławek wokół, jak i w samym parku. Większość ruchu turystycznego skupia się w Parku Pałacowym, gdzie znajduje się większość ławek, co skutkuje wydeptywaniem dzikich ścieżek, zaśmieceniem terenu, dewastacją zieleni oraz płoszeniem zwierząt.

 

OPIS INICJATYWY

 

Autorzy inicjatywy postawiła sobie za cel wyznaczenie ogólnodostępnego miejsca publicznego, z którego korzystać będą mogli zarówno turyści, jak i mieszkańcy, zaopatrzonego w niezbędną infrastrukturę turystyczno-edukacyjną. Będzie on zlokalizowany w miejscu o niższych walorach przyrodniczych, aby ograniczyć szkody na najcenniejszych obszarach Białowieskiego parku Narodowego

 

KTO?

 

Mieszkańcy, Towarzystwo Przyjaciół Białowieży


Stowarzyszenie działa aktywnie od 2013 roku. W ramach swojej działalności, dzięki pozyskanym grantom, zrealizowało projekty, takie jak: „Różnogłosie" czy „Stwórzmy naszą wizytówkę", który miał na celu wspólne działanie na rzecz poprawy wizerunku Białowieży oraz spajać ze sobą lokalne środowiska i grupy społeczne.
Celem organizacji jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Gminy Białowieża oraz rozwoju gminy. Jest on realizowany poprzez wykonywanie zadań z zakresu oświaty, edukacji i wychowania, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii. Jako organizacja działająca na pograniczu polsko-białoruskim, wśród celów Stowarzyszenia Przyjaciół Białowieży, znajduje się również pielęgnowanie polskiej tradycji oraz ochrona kultury mniejszości narodowych.

 

GDZIE?


Białowieża, gmina Białowieża, powiat hajnowski, woj. podlaskie.

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także