Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Boćki

Boćki, inicjatywa „Młyński staw"

 

HISTORIA

 

Gmina Boćki to typowa gmina wiejska, leżąca w południowej części województwa podlaskiego, która wchodzi w skład powiatu bielskiego i jest korzystnie położona ze względu na duży, procentowy udział lasów. Należy ona do obszaru Zielonych Płuc Polski, posiadając około 20% lasów w całkowitej powierzchni, przy korzystnych połączeniach komunikacyjnych oraz w bliskim sąsiedztwie Białowieskiego Parku Narodowego i Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Czynniki te czynią gminę dogodnym miejscem wypoczynku i kontaktu z przyrodą, tworząc w przyszłości dogodne warunki dla rozwoju agroturystyki.

Przez tereny gminy przechodzi urokliwa rzeka Nurzec, otoczona przez malownicze pola i lasy pełne dzikich zwierząt. Obszary te został jednak zmienione na potrzeby ludzkie, co poskutkowało zniszczeniem wielu naturalnych siedlisk oraz zniknięciem wielu rzadkich i atrakcyjnych gatunków zwierząt. W szczególności ucierpiała populacja ptactwa występująca w tym regionie.

 

OPIS INICJATYWY

 

Ze względu na czystość wody i walory przyrodnicze tych terenów, istnieje potrzeba przywrócenia naturalnego charakteru rzeki, przynajmniej w niektórych fragmentach doliny. Autorzy inicjatywy „Młyński staw", po przeprowadzeniu badań, są zdania, iż efektywnym działaniem byłoby stworzenie zimownika, kory posłuży jako miejsce rozrodcze dla ryb, raków i płazów. Celem inicjatywy jest odtworzenie bioróżnorodności fragmentu jednej z dwóch największych rzek równiny Bielskiej - Nurca.

 

KTO?

 

Grupa mieszkańców miejscowości Boćki, której trzon stanowią wędkarze z miejscowego Koła PZW.

 

GDZIE?

 

Boćki, gmina Boćki, powiat bielski, woj. podlaskie

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także