Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Czaple

Czaple, inicjatywa „Tworzenie stref nektarodajnych w Wiosce Piasku i Kamienia"

 

HISTORIA

 

Wioska tematyczna pn. „Wioska Piasku i Kamienia" w Czaplach to inicjatywa, której celem jest zaangażowanie społeczności lokalnej i pomysł na wspólny kierunek rozwoju tego obszaru, a także zaangażowanie mieszkańców w działania w sferze środowiskowej, gospodarczej, kulturalnej i socjalnej. Ważnym elementem tej inicjatywy jest odtworzenie środowiska naturalnego, które zostało zniszczone przez działalność ludzką, w głównej mierze spowodowane poprzez obecność nieaktywnej już kopalni piaskowca oraz dalej funkcjonującej żwirowni. Przyczyniają się one do sukcesywnego niszczenia okolicznych, nektarodajnych łąk, a ciągły transport kruszywa generuje pył w powietrzu, szkodzący małym owadom.

 

OPIS INICJATYWY

 

Celem inicjatywy jest odtworzenie populacji owadów zapylających oraz przywrócenie walorów przyrodniczych na tym obszarze. Głównym odbiorcom akcji będzie, zawsze chętna do pomocy, społeczność lokalna oraz odwiedzający turyści. Inicjatywa zakłada usunięcie nadmiernej ilości krzaków, wyrównanie terenu, odgrodzenie go oraz zasadzenie roślin miododajnych. Jednocześnie odtworzona zostanie aleja lipowa, niegdyś obecna, niestety z czasem wyniszczona. W celach edukacyjnych i rekreacyjnych zamontowane zostaną ławki i tablice informacyjne oraz domki dla owadów.

 

KTO?

 

Fundacja „Heron", autorzy wioski tematycznej „Czaple - Wioska Piasku i Kamienia".

Fundacja została założona w 2015 roku i skupia się na działaniach nakierowanych dla społeczności lokalne oraz działa w obszarze ogólnorozumianej odnowy wsi. W 2015 roku Czaple uzyskały tytuł Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej, w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Od tego czasu do Czapli przybywają liczne wycieczki, które mogą korzystać z atrakcji „Wioski Piasku i Kamienia" - warsztatów tematycznych (skalne ogródki, świece żelowe, piaskowe ramki, kartki okolicznościowe i podpłomyki), questów czy zorganizowanych wycieczek po wsi. Do tej pory wzięło w nich udział około 440 dzieci oraz  380 osób dorosłych (liderów wiejskich, sołtysów, radnych) z terenu całej Polski.

 

Zrealizowane inicjatywy:

 

  • „Mali odkrywcy"
  • „Letnia Akademia Kamienia" - Oddolny Śląsk
  • „Wzorowa Odnowa w Najpiękniejszej Dolnośląskiej wsi 2015 roku!"


Ponadto wspólnie z Radą Sołecką Fundacja organizuje zajęcia artystyczne, ferie, Dzień Kobiet, pikniki i rajdy rodzinne, wycieczki, dzień dziecka. Dożynki oraz Mikołajki skierowane do społeczności lokalnych.

 

GDZIE?

 

Czaple, gmina Pielgrzymka, powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także