Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Edycja 2013

Faza pilotażowa Programu była realizowana  w 2013 roku w sześciu Parkach Narodowych, w różnych regionach Polski. Wzięło w niej udział 430 uczniów oraz 36 nauczycieli >> lista szkół, które brały udział w fazie pilotażowej.

 

Jak pokazują wyniki ankiet, przeprowadzonych na potrzeby programu, niemal każdy z uczniów  (99%) w trakcie pobytu w Parku Narodowym pogłębił swoją wiedzę i dowiedział się czegoś nowego. Natomiast blisko 82% z nich poznało zwierzę, roślinę czy zjawisko przyrodnicze, którego wcześniej nie znało.

 

W ramach programu został zorganizowany konkurs „Nieodkryte Szlaki". Zadaniem uczestników było przygotowanie materiału do specjalnego dodatku gazety „Misja Przyr(g)oda", promującego walory przyrodnicze i krajoznawcze własnego regionu. Nagrodą główną dla zwycięzców konkursu była czterodniowa  wycieczka do Warszawy.

 

 

Zapraszamy do przeczytania II numeru gazety „Misja Przyr(g)oda", w której zostały zamieszczone najciekawsze relacje uczniów z pobytu w Parkach Narodowych.

 

>>Pobierz

 

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z nagrodzonymi pracami w konkursie podsumowującym program, zebranymi w dodatku specjalnym gazety „Misja Przyr(g)oda" pt. „Nieodkryte szlaki".

 

>>Pobierz

 

 

 

Więcej informacji znajduje się na profilu programu na Facebooku, gdzie uczniowie, którzy wcielili się w rolę korespondentów gazety „Misja Przyr(g)oda" na bieżąco przesyłali relacje z pobytu na zielonej szkole:

 

https://www.facebook.com/MisjaPrzyroda

 

Projekt „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” był dofinansowany ze środków funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

 

Zobacz także