Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Forum 2018

Europejskie Forum Rolnicze 2018

 

2 dni, 7 debat i paneli dyskusyjnych, 30. prelegentów, blisko 2000 uczestników - w dn. 23 - 24 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyło Europejskie Forum Rolnicze. Wiodącymi tematami Forum były: kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz rola innowacji w nowoczesnym rolnictwie.

 

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej - nowa formuła, tradycyjne debaty nt. najważniejszych problemów i wyzwań w rolnictwie

 

Aktualne problemy, wyzwania i szanse stojące przed polską i europejską wsią - jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 r., jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR - to główne tematy pierwszego dnia Forum.

 

W debacie inaugurującej Forum pt. ,,Nowa perspektywa budżetowa WPR - priorytety, założenia, propozycje zmian'' wzięli udział m.in. Phil Hogan - Komisarz ds. rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stephane Travert - Minister Rolnictwa Francji, Pavel Sekac - Wiceminister Rolnictwa Czech oraz Zsolt Feldman - Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier.

 

Innowacje w rolnictwie - czy nowe technologie na dobre zagościły w produkcji rolnej?

 

Drugi dzień Forum poświęcony był dyskusjom i prezentacjom dot. nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie. W debacie pt. ,,Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie - rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji'', udział wzięli: Wolfgang Burtscher - Zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Badań, Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej, Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dyskusjom i panelom tematycznym odbywającym się w ramach Forum w Jasionce towarzyszyły ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się̨ z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Zaplanowano również spotkania z producentami, doradcami rolnymi oraz przedstawicielami organizacji branżowych.

 

Prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa

 

Podczas Forum swoje produkty i usługi prezentowali m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń oraz branży nawozowo - chemicznej, w tym m.in. Polska Spółka Gazownicza, PZU SA, Alior Bank, BASF Polska, Grupa Azoty, White Hill, KWS Polska, Chemirol, SHiUZ Bydgoszcz, PRONAR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Towarzystwo Ubezpieczeń́ Wzajemnych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Bioelektra Group, Agropolisa, SWIMER, Smart Soft Solutions, Mojestado.pl, Plantalux i Cersus Wena.

 

II edycja Nagrody im. Józefa Ślisza

 

Podczas Forum po raz drugi została także wręczona Nagroda im. Józefa Ślisza, przyznawana przez Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz - córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs - Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP. Nagroda ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.