Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Fundacja Historia działalności

Historia działalności

Ponad 25 lat inspiracji - kalendarium działalności EFRWP

 

2016

 • zapoczątkowanie w CWM Grodno projektu  „Zupełnie inna lekcja przyrody”
 • zakończenie prac i prezentacja drugiego etapu raportu Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • program Youngster nagrodzony prestiżowym europejskim certyfikatem European Language Label

2015

 • ealizacja w 200 szkołach projektu „Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych", współfinansowanego z mechanizmu EOG
 • zapoczątkowanie realizacji polsko-węgierskiego projektu historycznego pn. "Droga do wolności"
 • wdrożenie pilotażowego projektu edukacyjno-sportowego "Leśna Akademia Sportu"
 • realizacja projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska", współfinansowanego ze środków NFOŚIGW
 • otwarcie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie

2014

 • program edukacyjny dla szkół budowlanych "Budujemy dom energooszczędny"
 • pilotażowa edycja programu "Aktywizacja świetlic wiejskich"
 • współprodukcja filmu "Bogowie"
 • nagranie płyty z uczestnikami warsztatów muzycznych "Zapomniane piosenki"
 • początek prac nad budową Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k/Międzyzdrojów

2013

 • EFRWP został wyróżniony w ramach konkursu "Dobroczyńca roku - Gregoroviousy 2013"
 • uruchomienie programu "Zrozumieć Autyzm" w woj. kujawsko-pomorskim
 • powołanie Rady Programowej Fundacji
 • faza pilotażowa programu "Zielone szkoły w Parku Narodowym"
 • uruchomienie warsztatów muzycznych "JAZZmania w stodole"
 • EFRWP oraz Wydawnictwo "Macmillan Education" zostali wyróźnieni za program "Youngster" w XVI edycji Raportu "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu" tygodnika "Gazeta Finansowa"

2012

 • uruchomienie programu edukacji ekonomicznej pt. "Na Własne Konto"
 • realizacja programu "Z pola na stół"
 • prezentacja propozycji EFRWP dot. modyfikacji pakietu legislacyjnego WPR 2014-2020 przed Komisją Europejską
 • utworzenie Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom "Zrozumieć Autyzm"

2011

 • EFRWP uhonorowany tytułem Instytucji Przyjaznej Fundacji za wspieranie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • realizacja I edycji projektu "Tradycyjne Produkty - Nowoczesna Kuchnia Polska"
 • przeprowadzenie dwóch pierwszych edycji konkursu w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego
 • organizacja konferencji nt. reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., w której wzieli udział m. in.: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Jerzy Buzek, Komisarz UE ds. Rolnictwa Pan Dacian Ciolos, b. Wicekanclerz i Minister Finansów Austrii Pan Wilhelm Molterer, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki

2010

 • zainicjowanie Programu „Forum Inicjatyw Rozwojowych”, którego celem jest przygotowywanie określonych, niezbędnych dla funkcjonowania wsi i rolnictwa opracowań, ekspertyz i opinii
 • konkurs „LAUR GOSPODARNOŚCI” dla gmin i organizacji pozarządowych w ramach obchodów jubileuszu XX - lecia powstania Fundacji

 

 

2009

 • uruchomienie programu wspierania aktywności lokalnej na terenach wiejskich  „Razem Możemy Więcej”
 • nawiązanie współpracy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi
 • utworzenie przez Spółkę Poręczenia Kredytowe, lokalnych funduszy poręczeniowych we Włocławku, Grudziądzu  i Radomsku

 

 

2008

 • wdrożenie programu przeciwdziałania społecznemu odrzuceniu, poprzez dotowanie hospicjów na terenach wiejskich
 • uruchomienie Programu YOUNGSTER - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ok. 80 gminach wiejskich
 • program dotacyjny „Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji” we współpracy z Fundacją ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”

 

 

2007

 • realizacji programu stypendialnego dla uzdolnionej lecz niezamożnej młodzieży z terenów wiejskich we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
 • uruchomienie w 16 gminach pilotażowego programu dodatkowego wsparcia nauki języka angielskiego w gimnazjach wiejskich

 

 

2006

 • wdrożenie preferencyjnej linii kredytowej „Wiarygodny Partner” z poręczeniami funduszu poręczeniowego Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.
 • uruchomienie Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich - we współpracy z Fundacją „Polska Wieś 2000”
 • uruchomienie programu udzielania dotacji ze środków Fundacji w postaci dopłat kapitałowych do kredytów zaciąganych ze środków własnych banków przez gminy na inwestycje w zakresie budowy dróg i ochrony zdrowia na terenach wiejskich
 • utworzenie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A.

 

 

2005

 • nawiązanie współpracy kredytowej z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi
 • linia kredytowania inwestycji w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt na terenach wiejskich (weterynaria)
 • utworzenie funduszu poręczeniowego (pierwszego, działającego wyłącznie na terenach wiejskich) „Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o.
 • program udzielania stypendiów szkolnych dla uzdolnionej lecz ubogiej młodzieży z terenów wiejskich
 • „Projekty z Klasą dla Szkół Wiejskich”, realizowane w ramach Akademii „Szkoła z Klasą” we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Agorą S.A.

 

 

2004

 • uruchomienie preferencyjnych kredytów w zakresie rozwoju niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i aptek na terenach wiejskich
 • linia kredytowania przedsięwzięć na terenach wiejskich w zakresie ochrony i wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego

 

 

2003

 • nowa linia kredytowania przedsięwzięć w zakresie małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich

 

 

2002

 • uruchomienie preferencyjnych kredytów na tworzenie gminnych pracowni internetowych

 

 

2001

 • uruchomienie preferencyjnych kredytów w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • preferencyjne kredyty w zakresie agroturystyki
 • uruchomienie programu pomocy gminom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2001 r.

 

 

2000

 • uruchomienie preferencyjnego kredytowania inwestycji w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę
 • nawiązanie współpracy kredytowej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. i zrzeszonymi bankami spółdzielczymi

 

 

1999

 • uruchomienie linii preferencyjnych mikrokredytów na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich

 

 

1998

 • zastąpienie dotacji w zakresie budowy dróg preferencyjnymi kredytami

 

 

1997

 • uruchomienie programu pomocy gminom poszkodowanym w wyniku powodzi w 1997 r.
 • umowa międzyrządowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską, w którym Komisja Europejska potwierdziła, że jej dalsze bezpośrednie nadzorowanie i akceptowanie działań i decyzji Fundacji nie jest już potrzebne w związku z osiągnięciem wysokiego poziomu kompetencji Fundacji; strony zapewniły utrzymanie statusu Fundacji jako organizacji pozarządowej oraz charakteru i celów Fundacji

 

 

1996

 • uruchomienie dodatkowego dotowania ochrony zdrowia na wsi (ośrodki zdrowia), ochrony środowiska (składowiska odpadów) i fachowej prasy rolniczej
 • uruchomienie dotowania przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 

1995

 • uruchomienie preferencyjnego kredytowania oświaty wiejskiej

 

 

1994

 • wprowadzenie – z uwagi na trudną sytuację na wsi – ułatwień w spłatach inwestycyjnych kredytów rolniczych (obniżenie oprocentowania, prolongaty spłat)
 • uruchomienie programu dotacyjnego w zakresie budowy dróg gminnych

 

 

1993

 • utworzenie Banku Rolno – Przemysłowego (obecnie Rabobank Polska)
 • uruchomienie dotowania ze środków EFRWP gazyfikacji wiejskich obiektów użytku publicznego oraz innych dziedzin infrastruktury wiejskiej i warunków życia na wsi

 

 

1992

 • uruchomienie kolejnych programów dotacyjnych: w zakresie oświaty i doradztwa rolnego, ochrony zdrowia i ochrony środowiska na terenach wiejskich, oraz fachowej prasy rolniczej
 • uruchomienie preferencyjnego kredytowania inwestycji gazyfikacji wsi

 

 

1991

 • dotacje na gazyfikację wsi
 • preferencyjne kredyty na inwestycje w zakresie telefonizacji wsi
 • uruchomienie kredytowania inwestycji na poprawę zaopatrzenia w wodę

 

 

1990

 • utworzenie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund
 • pierwszy program dotacyjny w zakresie rozwoju telefonizacji na terenach wiejskich
 • linia kredytowania produkcyjnych inwestycji rolniczych
 • dotacje na zaopatrzenie wsi w wodę i kanalizację

 

Zobacz także