Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Kamionka

CO?

 

Polska wieś pięknie i zmienia się – przybywa nowych dróg, chodników, powstają place zabaw, mieszkańcy wspólnie z władzami samorządowymi zagospodarowują nieużytki, powstają tereny rekreacyjne, pięknieją domostwa i obejścia tych domostw. Ale zmienia się także funkcja i rola ogródków przydomowych. Jeszcze do niedawna były to kwiatowe ogrody, małe sady i ogrody warzywne, podczas gdy obecnie coraz częściej uprawa owoców i warzyw ustępuje szeroko pojętej rekreacji. Drzewa i krzewy, a także kwiaty w przydomowych ogródkach są zastępowane przez pięknie utrzymane trawniki i posadzone obok drzewka iglaste. Niestety, nie są to zmiany korzystne dla owadów i ptaków, którym ta forma zagospodarowania terenów zielonych nie daje ani pokarmu, ani schronienia. Niwelowanie naturalnych ptasich dziupli i zakrzewień, a więc degradacja przez człowieka ich naturalnych miejsc lęgowych zmusza ptaki do migracji, przez co od  wielu lat obserwuje się spadek liczebności tak gatunków, jak i samych ptaków.

 

W Kamionce, niewielkiej wiosce na obrzeżach Mazur postanowiono zatrzymać tą niekorzystną tendencję i podjęto inicjatywę utworzenia „Ptasiej spiżarni”. Na obszarze 8 ha zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa społecznego „Garncarska Wioska” oraz w jego bezpośredniej okolicy mieszkańcy wsi oraz wolontariusze z organizacji pozarządowych zasadzoną 600 szt. bylin, krzewów i drzew, które staną się źródłem pożywienia, zwłaszcza w okresie zimowym. Planuje się posadzić takie rośliny jak: czarny bez, głóg, kalina koralowa, rokitnik pospolity, dereń jadalny, jałowiec pospolity, czeremcha zwyczajna, śliwa tarnina, śliwa ałycza, jarząb pospolity, cis pospolity czy lipa drobnolistna. Ponadto zostanie zawieszonych 40 budek lęgowych, dzięki czemu ptaki będą miały także możliwości bezpiecznego lęgu. Zaangażowanie mieszkańców w działania projektowe ma wymiar tak integracyjny, jak i, a może przede wszystkim, edukacyjny. W ten sposób mieszkańcy zostaną zaznajomieni ze sposobami wsparcia przyrody w zachowaniu różnorodności gatunkowej ptactwa.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie „Nidzicki Fundusz Lokalny”. Stowarzyszenie jest dobroczynną organizacją, która zarządza funduszami dla poprawy warunków życia mieszkańców powiatu nidzickiego i regionu Warmii i Mazur. Stowarzyszenie jest wspierane przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne oraz osoby fizyczne.

 

Obszary działalności Nidzickiego Funduszu Lokalnego to:

Programy Stypendialne – dla uczniów i studentów

Finansowe i organizacyjne wspieranie inicjatyw lokalnych

Programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży

Działalność charytatywna

 

Siedziba Nidzickiego Funduszu Lokalnego znajduje się na terenie Garncarskiej Wioski w Kamionce k/Nidzicy i sąsiaduje z Rajskim Ogrodem, co stanowiło inspirację do stworzenia inicjatywy „Ptasia Spiżarnia”.

 

 

GDZIE?

 

Kamionka, gm. Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie

 

 

KIEDY?

 

II-III kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Budki zawieszonone. Spiżarnia założona. Wróbelkowo czeka na ptasich mieszkańców.

 

Rabata bylinowa gotowa. Drzewa i krzewy też znalazły swoje miejsce. Razem 800 roślin - całkiem spora ta spiżarnia. Jeszcze tylko zawiesić budki lęgowe.

 

Wszystkie rośliny kupione, chociaż trochę było z tym pod górkę, to udało się skompletować optymalny zestaw. Czas założyć spiżarnię.

 

Inicjatywa rozpoczęta – 40 budek lęgowych jest gotowych do zawieszenia.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także