Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Myślątkowo

CO?

 

Celem inicjatywy „Rewitalizacja północnej części parku w Myślątkowie” jest  uporządkowanie przestrzeni parku, która uległa znacznej degradacji z powodu huraganowych wiatrów i  przywrócenie mu funkcji parkowych (spacerowo-rekreacyjnych). Wykarczowanie drzew i krzewów, działania pielęgnacyjne, przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia, wywiew trawy i zasadzenie nowych drzew i krzewów, wykonanie 100 m2 alejki parkowej oraz zakup i montaż ławki i kosza na śmieci to cały zakres prac, który pozwoli odmienić wygląd parku. Dodatkowo zostanie zaprojektowanych i wykonanych 5 tabliczek informacyjno-edukacyjnych przedstawiających gatunki drzew występujących w parku. Tym samym park nie tylko będzie miejscem wypoczynku, ale także edukacji, służąc tak mieszkańcom gminy, jak i przyjezdnym.

 

 

KTO ?

 

Autorami inicjatywy są: Wiesława Wojciechowska - sołtys Sołectwa Myślątkowo, a obecnie również Radna Rady Gminy w Orchowie oraz Magdalena Kasprowicz - członek Rady Sołeckiej i pracownik Urzędu Gminy w Orchowie. Pani Sołtys ściśle współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Myślątkowie, a owocami współpracy są organizowane wydarzenia - wspólne sprzątanie parku oraz imprezy środowiskowe - Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny i Andrzejki. Drugą autorką jest. Pani Magdalena Kasprowicz – z racji zajmowanego stanowiska tj. starszy specjalista ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych, a po części z potrzeby działania –  od 2009 roku organizuje biegi pn. Bieg Memoriałowy im. Adama Lewandowskiego (biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 600 do 2000m oraz bieg masowy na dystansie 10 km). Na terenie sołectwa zorganizowała turniej plażowej piłki siatkowej. Nadzorowała również realizację projektu rewaloryzacji zachodniej części parku w Myślątkowie. W roku 2008 w świetlicy wiejskiej w Myślątkowie, wspólnie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, realizowały projekt mający na celu integrację międzypokoleniową - warsztaty kulinarne i plastyczne. Projekt był finansowany ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Obecnie w świetlicy trwa remont i modernizacja.

 

 

GDZIE?

 

Myślątkowo, gm. Orchowo, woj. wielkopolskie

 

 

KIEDY?

 

IV kwartał 2015 - III kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Kolejna część parku została przez mieszkańców doprowadzona do porządku. Można się przespacerować, odpocząć i dowiedzieć co nieco o zasadzonych drzewach. Naprawdę miło patrzeć jak pozytywnie zmienia się wspólna przestrzeń.

 

Ostatnie prace w naszym parku - wysianie trawy oraz montaż tabliczek informacyjno-edukacyjnych o drzewach, które zostały posadzone.

 

Nastała wiosna, więc zrobiono to, co było do zrobienia: przywieziono ziemię oraz posadzono drzewa i krzewy, a wśród nich: dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, grab pospolity, jaśminowce, lilaki, hortensje, zamontowano ławkę i kosz na śmieci.

 

Alejka parkowa gotowa. Teraz czekamy na wiosnę, aby wykonać resztę prac pielęgnacyjnych.

 

 

Zakupiono obrzeża do alejki i lada dzień wejdzie firma, która wykona alejkę parkową.

 

Zostały wycięte krzewy (samosiewy) oraz usunięte pozostałości po wiatrołomach. Od razu zrobiło się ładniej.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także