Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Najczęstsze pytania

czytaj więcejukryj

1. Czy możliwe jest zaciągnięcie pożyczki na inwestycję, która zostanie rozpoczęta w przyszłym roku?

czytaj więcejukryj

2. Czy pożyczka może zostać zaciągnięta na zrealizowanie inwestycji, na którą otrzymano dofinansowanie ze środków U.E.?

czytaj więcejukryj

3. Czy w polu ?dochody za ostatni kwartał? należy wpisać dane dotyczące kwartału poprzedzającego obecny kwartał, czy też dane z ostatnich 3 miesięcy?

czytaj więcejukryj

4. Czy z pożyczki można sfinansować budowę drogi realizowaną przez porozumienie zawarte przez gminę i powiat?

czytaj więcejukryj

5. Czy pytanie o wysokość rocznych dochodów dotyczy dochodów za zeszły czy za obecny rok?

czytaj więcejukryj

6. Czy konieczne jest dostarczanie uchwały o zaciągnięciu pożyczki, czy też wystarczy jeżeli przedstawimy uchwałę budżetową?

czytaj więcejukryj

7. Czy uchwała RIO musi odnosić się do zaciągnięcia pożyczki z SPP czy też wystarczy decyzja w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki na sfinansowanie zadania inwestycyjnego?

czytaj więcejukryj

8. Czy pożyczka może zostać umorzona?

czytaj więcejukryj

9. Co oznacza stwierdzenie, że pożyczka może zostać zaciągnięta na inwestycje jeszcze nie zrealizowane?

czytaj więcejukryj

10. Jak należy rozumieć Regulaminowe pojęcie drogi publicznej gminnej?

czytaj więcejukryj

11. Czy nazwa inwestycji musi być tożsama z nazwą zawartą w dokumentacji dotyczącej tego projektu?

czytaj więcejukryj

12. Jaki dokument należy załączyć w celu udokumentowania kategorii dróg gminnych?