Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Wojanów

CO?

 

W Bukowcu znajduje się ponad 100-hektarowy historyczny park, który jest największym tego typu założeniem przestrzennym w regionie, stanowiącym doskonały przykład zastosowania idei "farmy ornamentalnej" w projektowaniu ogrodowym. Park jest  sukcesywnie rewitalizowany przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej - Oddział w Wojanowie. . Duża powierzchnia parku i lokalizacja w nim ok. 90 obiektów historycznych i przyrodniczych w różnych, znacznie oddalonych od siebie punktach, utrudnia osobom go odwiedzającym lokalizację tych miejsc i bezproblemowe dotarcie do nich. . Aby więc ułatwić poruszanie się po parku oraz zwiększyć bezpieczeństwo turystów podjęta została inicjatywa, którą zatytułowano  „Oznakowanie ścieżek edukacyjnych na terenie parku krajobrazowego w Bukowcu". Polega ona na wytyczeniu czterech tras tematycznych o przybliżonej długości: 3 km, 3,5 km, 5 km i 9 km. Wykonane zostaną tablice i znaki kierunkowe, które będą  prowadzić do 8 najciekawszych punktów na terenie parku.  Dzięki realizacji inicjatywy  park stanie się miejscem bezpiecznym, dostępnym i przyjaznym. Będzie on doskonałą przestrzenią do spędzania czasu przez mieszkańców Bukowca i okolicznych miejscowości, którzy do tej pory w niewielkim stopniu korzystali z parku.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej - Oddział w Wojanowie. Fundacja została powołana w 2005 r., a jej podstawowym celem stała się ochrona i promocja tego niezwykłego pod względem wartości kulturowych miejsca. W okresie ostatnich kilku lat, m.in. z inicjatywy członków Fundacji, wiele rezydencji zostało odnowionych, a w kolejnych prowadzone są intensywne prace budowlano-konserwatorskie. Fundacja, która zainicjowała proces ochrony obszarowej tego miejsca, jest właścicielem logo i hasła „Dolina Pałaców i Ogrodów". Do dziś udało się powołać, wraz z władzami samorządowymi, Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej oraz dokonać wpisu 11 najcenniejszych romantycznych rezydencji pałacowych Doliny Pałaców i Ogrodów na Listę Pomników Historii. Kolejnym celem jest wpisanie Doliny Pałaców i Ogrodów na najbardziej prestiżowej Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

 

Fundacja realizuje również przedsięwzięcia edukacyjne (warsztaty malarskie i muzyczne dla dzieci i młodzieży akademickiej), wydawnicze i popularyzatorskie (albumy, książki, filmy, broszury i foldery).  Jest także inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń  artystycznych (Festival Concerti Pasquali, Międzynarodowe Święto Muzyki, Bukowieckie Dumanie, Festival Dell Arte, Europejskie Dni Dziedzictwa) oraz wystaw tematycznych w wielu miastach Polski. Koncerty, spektakle, wystawy organizowane są w obiektach zabytkowych Kotliny Jeleniogórskiej, wiele z nich w założeniu folwarczno-parkowym w Bukowcu, którego  właścicielem jest Fundacja.

 

 

GDZIE?

 

Wojanów, gm. Mysłakowice, woj. dolnośląskie

 


KIEDY?

 

II - III kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

100-hektarowy park oznakowany. Teraz już bez problemu dotrze się do każdego ciekawego miejsca. Zapraszamy, bo naprawdę warto.

 

Wszystkie znaki kierunkowe dotarły. Czas na montaż w terenie.

 

Projekty gotowe i zaakceptowane. Można rozpocząć produkcję.

 

Czas na zaprojektowanie znaków kierunkowych do parkowych atrakcji.

 

Pierwsze zadanie wykonane – 50 drewnianych tabliczek wraz z słupkami już jest.

 

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także