Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

O projekcie

Bliżej Przyrody to projekt wsparcia edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkół podstawowych położonych na ternie gmin parkowych Wolińskiego Parku Narodowego. W projekcie realizowanym od 2017 do 2020 roku bierze udział 10 szkół z gmin Wolin, Międzyzdroje oraz Świnoujście.

 

Podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu, uczniowie przez pierwsze trzy lata swojej nauki, poznają walory przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego oraz swego najbliższego otoczenia przy aktywnym wsparciu nauczycieli. Dzięki współpracy z trenerami i ekspertami nauczyciele stworzą własne materiały dydaktyczne i scenariusze zajęć, które będą dedykowane odkrywaniu lokalnie występującej przyrody. W projekt zostaną zaangażowani także rodzice, którzy wspólnie z dziećmi będą mogli poznać m.in. zasady ochrony środowiska naturalnego.

 

Celem projektu jest budowa świadomości mieszkańców gmin okołoparkowych Wolińskiego Parku Narodowego, nt. potrzeby oraz właściwych metod ochrony lokalnej przyrody, a także korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu w najbliższym otoczeniu. Efekt edukacji dorosłych zostanie osiągnięty dzięki wykorzystaniu tzw. socjalizacji odwrotnej, czyli edukacji dorosłych przez dzieci.

 

 

Projekt będzie realizowany przez okres trzech lat, przy czym każdy z etapów wdrażanych w kolejnym roku szkolnym będzie obejmował inny zakres tematyczny dotyczący kolejno: roślin, zwierząt i krajobrazu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem nt. projektu, który ukazał się w Tygodniku społeczno-oświatowym "Głos Nauczycielski": Bliżej Przyrody - nowatorski projekt edukacji przyrodniczej

 

W przypadku podejrzenia nieprawidłowości związanych z realizacją projektu Bliżej Przyrody, można je zgłaszać pod adresem e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl oraz poprzez stronę internetową: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

Materiały do pobrania