Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Edukacja przyrodnicza

„Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji przyrodniczej" to polsko-węgierski projekt, którego celem było stworzenie przestrzeni do nawiązania kontaktów pomiędzy parkami narodowymi obydwu krajów oraz wymiana doświadczeń ich pracowników, przede wszystkim w obszarze edukacji. Był on adresowany do pracowników działów edukacji z Wolińskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park).

 


W ramach projektu odbyły się dwie wizyty studyjne: pracowników edukacyjnych z węgierskiego parku narodowego w Polsce (w Wolińskim Parku Narodowym) oraz polskich edukatorów w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej. Ich celem, oprócz wymiany doświadczeń, było wzajemne zaprezentowanie charakteru oraz zakresu działań edukacyjnych prowadzonych w obydwu parkach. Nieodłącznym elementem wizyt była także prezentacja zasobów przyrodniczych każdego z parków oraz podejmowanych działań ochronnych.


Ostatnim elementem projektu były warsztaty, w ramach których edukatorzy przygotowali założenia merytoryczne wspólnego programu edukacyjnego dla szkół, zlokalizowanych w niedalekiej odległości od parku narodowego. Zakłada się, że projekt będzie realizowany od roku szkolnego 2019/2019.

 


Wymiana doświadczeń pracowników parków narodowych z Polski i Węgier została podsumowana w raporcie, który będzie mógł posłużyć jako podstawa do realizacji programu dla szkół oraz pogłębiania współpracy polsko-węgierskiej. Raport został przesłany do wszystkich uczestników projektu. Raport można pobrać tutaj: Raport z realizacji projektu

 

 

 

Projekt współfinansowany w ramach węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej przy wsparciu Ambasady Węgier w Polsce. Więcej informacji o współpracy ministerstw: www.konzuliszolgalat.kormany.hu i www.msz.gov.pl #polhun