Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

O projekcie

 

„Ferie z ekonomią" to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Druga edycja projektu realizowana w roku szkolnym 2018/19 jest adresowana do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Druga edycja tego projektu będzie realizowana na terenie 5 województw (warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie).

 

Projekt jest wynikiem 7 lat doświadczeń Fundacji z realizacji projektu edukacji ekonomicznej "Na Własne Konto", który stanowił uzupełnienie i poszerzenie podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Druga edycja „Ferii z ekonomią" to zmieniona formuła projektu oraz materiały dydaktyczne, dostosowane do nowej podstawy programowej oraz nowej grupy uczestników, jakimi są uczniowie szkół podstawowych. Projekt stanowi wprowadzenie w tematykę ekonomiczną dla uczniów, którzy po zakończeniu szkół podstawowych rozpoczną naukę w szkołach średnich i w podstawie programowej będą mieli zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Dla uczniów kontynuujących edukację w szkołach zawodowych będzie to wprowadzenie w zagadnienia przedsiębiorczości. Materiały opracowane na potrzeby projektu obejmują najważniejsze zagadnienia, przydatne w codziennym życiu młodych ludzi.

 

Zajęcia w ramach projektu są realizowane w okresie jednego tygodnia ferii zimowych, natomiast ich kontynuację stanowi przygotowanie pracy projektowej - modelu biznesowego własnej firmy - który uczniowie przygotowują w okresie 2 miesięcy od zakończenia ferii. Autorów najlepszych prac czeka wizyta w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka w Warszawie oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

 

Celem projektu „Ferie z ekonomią" jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie roli banku i funkcji pieniądza. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę ekonomiczną i są zachęcani do jej pogłębiania, zyskując tym samym pewność siebie oraz doświadczenie niezbędne w podejmowaniu odważnych wyborów dotyczących swojej dalszej edukacji, a w konsekwencji lepszy start w dorosłe życie. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodzieży z terenów wiejskich, która po zakończeniu szkoły podstawowej rozpoczyna naukę - niezależnie od typu szkoły - w miejscowościach znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania i w obcym sobie środowisku.

 

Więcej informacji o projekcie oraz zasady rekrutacji na stronie projektu: FERIE Z EKONOMIĄ

 

 

Zobacz także