Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Programy edukacyjne Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji przyrodniczej

Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji przyrodniczej

„Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji przyrodniczej" to nowy polsko-węgierski projekt, którego celem jest stworzenie przestrzeni do nawiązania kontaktów pomiędzy parkami narodowymi obydwu krajów oraz wymiana doświadczeń ich pracowników, przede wszystkim w obszarze edukacji. Jest on adresowany do pracowników działów edukacji z Wolińskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Puszty Węgierskiej (Hortobágyi Nemzeti Park).

 


W ramach projektu odbędą się dwie wizyty studyjne: pracowników edukacyjnych z węgierskiego parku narodowego w Polsce (w Wolińskim Parku Narodowym) oraz polskich edukatorów w Parku Narodowym Puszty Węgierskiej. Ich celem, oprócz wymiany doświadczeń, będzie wzajemne zaprezentowanie charakteru oraz zakresu działań edukacyjnych prowadzonych w obydwu parkach. Nieodłącznym elementem wizyt będzie prezentacja zasobów przyrodniczych każdego z parków oraz podejmowanych działań ochronnych.


Ostatnim elementem projektu będą warsztaty, w ramach których edukatorzy przygotują założenia merytoryczne wspólnego programu edukacyjnego dla szkół, zlokalizowanych w niedalekiej odległości od parku narodowego. Zakłada się, że projekt będzie realizowany od roku szkolnego 2019/2019.

 


Wymiana doświadczeń pracowników parków narodowych z Polski i Węgier zostanie podsumowana w raporcie, który będzie mógł posłużyć jako podstawa do realizacji programu dla szkół oraz pogłębiania współpracy polsko-węgierskiej. Raport zostanie przesłany do wszystkich uczestników projektu oraz zamieszczony na stronie internetowej Fundacji.

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej przy wsparciu Ambasady Węgier w Polsce. Więcej informacji o współpracy ministerstw: www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/PL/hu i www.msz.gov.pl