Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Edycja 2017

Projekt Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) realizowany w 2017 roku skierowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. dolnośląskiego i województw ościennych.

 

W ramach projektu w szkołach odbędą się bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w formie treningów sportowych (min. jeden raz w tygodniu przez 2 godz. lekcyjne, łącznie 12 godzin treningów), które obejmą szereg gier i zabaw lekkoatletycznych, takich jak: tor przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, trójskok w strefach czy bieg sztafetowy, połączonych z quizem wiedzy o sporcie.

 

Treningi będą prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy otrzymają odpowiednie materiały dydaktyczne oraz odbędą szkolenie, przygotowujące do prowadzenia zajęć z uczniami. Dodatkowo każda szkoła zostanie wyposażona w sprzęt sportowy do realizacji zajęć, który po zakończeniu zajęć, przekazany zostanie do jej dyspozycji. Cykl zajęć w szkole będzie zwieńczony olimpiadą sportową z udziałem gwiazd sportu – polskich mistrzów w konkurencjach lekkoatletycznych. Zaplanowanych jest 6 olimpiad regionalnych, w każdej będzie uczestniczyć ok. 8-9 szkół. Łącznie w projekcie weźmie udział 50 szkół.

 

Celem projektu LAS jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez organizację dodatkowych zajęć sportowych, odbywających się w szkole i na świeżym powietrzu. Treningi mają na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia, będących alternatywą dla gier komputerowych i oglądania telewizji.

 

 

Wyniki rekrutacji:

 

Lista gmin/podmiotów zakwalifikowanych do tegorocznej edycji projektu LAS znajduje się tutaj: LISTA GMIN 2017

 

Uwaga! Ostateczny wybór szkół, które wezmą udział w projekcie zostanie ustalony indywidualnie w porozumieniu z każdą gminą/podmiotem.

 

Szczegóły dt. rekrutacji, która zakończyła się 26 maja br., dostępne są w REGULAMINIE

 

 

Etapy projektu:

 

  • 25 maja br. - zakończenie rekrutacji szkół do projektu
  • 31 maja br. - ogłoszenie wyników rekrutacji
  • 9 czerwca br. - szkolenie dla nauczycieli
  • czerwiec - wrzesień br. - treningi w szkołach
  • wrzesień - październik br. - olimpiady sportowe

 

Najważniejsze zadania Szkół i Gmin oraz korzyści wynikające z udziału w projekcie (pomiędzy gminami i szkołami zostanie podpisana umowa o współpracy):

 

Szkoła

Gmina

otrzymuje sprzęt sportowy

typuje szkołę do realizacji projektu

typuje nauczyciela w-f do realizacji projektu

zapewnia dojazd uczestników na olimpiadę sportową

udostępnia miejsce do realizacji treningów

czuwa nad prawidłową realizacją projektu

czuwa nad prawidłową realizacją projektu

nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Partnerzy projektu