Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Etapy projektu

 

I etap - Warsztaty teoretyczno-praktyczne dla nauczycieli i osób dorosłych (łącznie ok 32 godzin)

 

W ramach warsztatów, realizowanych zgodnie z metodyką Blended Learning, łączącą szkolenia i warsztaty stacjonarne z nauką przez Internet oraz wsparciem trenera, uczestnicy w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach, poznają zagadnienia z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania oraz nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele zapoznają się również ze scenariuszami zajęć warsztatowych z programowania i budowania robotów dla uczniów klas 1-3 oraz platformą e-learningową projektu. Na zakończenie uczestnicy otrzymają zestaw zadań domowych do wykonania na platformie.

  • Warsztat pierwszy „Nauczyciel kompetentny cyfrowo"
  • Warsztat drugi „Zaprzyjaźnij się z kodowaniem"

 

II etap - Zajęcia warsztatowe prowadzone przez nauczyciela w klasach I-III przy wsparciu trenera (łącznie 30 godzin dydaktycznych)

 

Nauczyciele biorący udział w projekcie, w oparciu o specjalnie przygotowane na potrzeby projektu scenariusze zajęć, przeprowadzą w swoich szkołach zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Ponadto wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyposażone w niezbędny do zajęć sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Nauczyciele będą mogli także korzystać z dedykowanego serwisu edukacyjnego.

 

Podczas zajęć uczniowie, m.in. budują roboty, a następnie przy użyciu komputera i dedykowanego oprogramowania programują ich działanie i wprawiają je w ruch. Pozwala im to w sposób intuicyjny poznać zasady programowania oraz dwa różne języki programowania (LEGO Mindstorms oraz Scratch). Jednocześnie uczniowie rozwijają umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, intuicyjnego rozwiązywania problemów oraz pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie nauk ścisłych, np. biologii czy geografii. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w Zlocie młodych programistów. Wszyscy uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę w zakresie budowy i ożywiania robotów z wykorzystaniem klocków LEGO WeDo, a także poznać zasady programowania nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych - dronów, robotów Dash i Dot, Ozobotów oraz Edisonów.

 

 

III etap - Wsparcie metodyczne dla nauczycieli przez 6 miesięcy po zakończeniu projektu

 

Przez cały okres trwania projektu oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu, nauczyciele będą mogli korzystać ze wsparcia metodycznego trenerów, którzy pomogą im m.in. we wdrażaniu scenariuszy zajęć. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o program motywacyjny połączony z forum wymiany doświadczeń. Jego uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się przygotowanymi przez siebie materiałami dydaktycznymi oraz wymieniać doświadczeniami. Najbardziej aktywni uczestnicy forum mają szanse zdobyć dla swoich szkół dodatkowego sprzętu informatycznego oraz rozszerzających zestawów klocków.

 

Zobacz także