Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych

Najnowsze

Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej

II. edycja konferencji nt. OZE pt. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej - doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej" odbyła się 7 lipca br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie.

Upowszechnienie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera

Zapraszamy na spotkania i seminaria w zakresie farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa mleka.