Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Europejskie Forum Rolnicze 2018

 

Europejskie Forum Rolnicze to rozwinięcie formuły międzynarodowej konferencji rolniczej, organizowanej przez Fundację EFRWP od 2011 w Jasionce k. Rzeszowa. W trakcie dwudniowych obrad, debat i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki poruszone zostaną najbardziej aktualne zagadnienia dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. Konferencji będą towarzyszyć prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w sektorze rolniczym.

 

Europejskie Forum Rolnicze odbędzie się w dn. 23-24 marca 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.

 

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej - nowa formuła, tradycyjne debaty nt. najważniejszych problemów i wyzwań w rolnictwie

 

Aktualne problemy, wyzwania i szanse stojące przed polską i europejską wsią - jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 r., jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR - to główne tematy pierwszego dnia Forum.

 

Do udziału w debacie pt. „Nowa perspektywa budżetowa WPR - priorytety, założenia, propozycje zmian", zostali zaproszeni: Komisarz ds. rolnictwa UE - Phil Hogan oraz Ministrowie Rolnictwa z Polski, Węgier, Czech, Portugalii, Niemiec, Francji i Hiszpanii.

 

Innowacje w rolnictwie - czy nowe technologie na dobre zagościły w produkcji rolnej?

 

Tematem drugiego dnia Forum będą najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w rolnictwie. Do udziału w dyskusji otwierającej drugi dzień wydarzenia, pt. „Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie - rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji", zostali zaproszeni m.in. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego - Czesław Siekierski oraz przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji – Wolfgang Burtscher.

 

Rozwinięciem nowej formuły konferencji będą także tematyczne panele dyskusyjne nt. najnowszych rozwiązań dostępnych dla sektora rolnego, m.in. z zakresu wykorzystania biogazu rolniczego, nawożenia i środków ochrony roślin oraz nowoczesnych instrumentów finansowych w rolnictwie.

 

Panele tematyczne, które odbędą się w ramach Europejskiego Forum Rolniczego to doskonała okazja, znana z dotychczasowej odsłony konferencji w Jasionce, do dyskusji o bieżących wydarzeniach w europejskim rolnictwie oraz cenne źródło inspiracji dla uczestników wydarzenia.

 

 

Prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa

 

Debatom i panelom tematycznym organizowanych w ramach Forum towarzyszyć będą ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa, skierowane do producentów, doradców rolnych oraz przedstawicieli organizacji branżowych. W ramach ekspozycji zostaną zaprezentowane najnowsze technologie oraz innowacje m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

 

II edycja Nagrody im. Józefa Ślisza

 

Podczas Forum po raz drugi zostanie także wręczona Nagroda im. Józefa Ślisza, przyznawana przez Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz - córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs - Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP. Nagroda ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.

 

 

 

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion w ramach Forum Inicjatywy Rozwojowych

 

Patron honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi