Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Europejskie Forum Rolnicze 2019

 

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki, a zarazem okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej.

 

II. edycja Europejskiego Forum Rolniczego odbędzie się w dniach 1-2 marca 2019 w Centrum G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.

 

Rozwój eksportuproduktów i przetworów rolno-spożywczych do krajówspoza UE

 

Jak wykorzystać szanse dla europejskiego rolnictwa płynące z rosnącego popytu na produkty żywnościowe w krajach afrykańskich i azjatyckich oraz niwelować przeszkody występujące w eksporcie do krajów trzecich? W ramach II edycji Europejskiego Forum Rolniczego omówione zostaną nie tylko dotychczasowe działania Komisji Europejskiej i polskiego rządu w tym zakresie, ale również oczekiwania potencjalnych partnerów z Afryki i Azji. Do dyskusji z udziałem Komisarza ds. Rolnictwa UE oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, zostali zaproszeni przedstawiciele resortów rolnictwa z krajów afrykańskich i azjatyckich.

 

Wspólna Polityka Rolna UE w nowej perspektywie budżetowej

 

Podczas Forum tradycyjnie nie zabraknie debaty nt. Wspólnej Polityki Rolnej. Dyskusja, do której zostali zaproszeni Komisarz ds. Rolnictwa Unii Europejskiej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz przedstawiciele krajów UE, będzie dotyczyć m.in. finalnego kształtu i budżetu WPR po 2020 roku. Podczas dyskusji zostanie również poruszony temat przyszłości WPR w dłuższej perspektywie.

 

Innowacje w rolnictwie gwarantujące m.in bezpieczeństwo żywności

 

W trakcie konferencji poruszane będą również tematy dotyczące innowacji w rolnictwie. W 2019 roku chcemy skupić się na kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem żywności. Zagadnienia dotyczące legislacji, wykorzystania technik IT w systemach wczesnego wykrywania i ostrzegania o zagrożeniach, ale także nakładów i efektów działań realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020" i planów UE w zakresie wspierania rozwoju innowacji w branży rolno-spożywczej, zostaną poruszone podczas dyskusji z udziałem ekspertów z Komisji Europejskiej oraz Polski.

 

Ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa

 

Dyskusjom odbywającym się w ramach Forum w Jasionce towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

III edycja Nagrody im. Józefa Ślisza

 

Tradycyjnie podczas Forum odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody im. Józefa Ślisza, przyznawanej przez Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz - córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński - Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs - Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP. Nagroda ma na celu uhonorowanie organizacji bądź osób, które wyróżniają się zaangażowaniem w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych, szerzenie wartości chrześcijańskich oraz szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich.