Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Jabłonka

CO?

 

Z jeziora Omulew, malowniczo położonego na obrzeżach gminy Nidzica, wypływa rzeka o takiej samej nazwie, która jest jednocześnie atrakcyjnym szlakiem turystycznym, z roku na rok zyskującym wśród kajakarzy coraz większą popularność. Rzeka Omulew w początkowym swym biegu przepływa przez lasy Puszczy Ramudzko-Napiwodzkiej oraz rezerwaty przyrody, w tym m.in. rezerwat Małga, w którym chronione są gniazda rzadkich ptaków (m.in. orlik krzykliwy, cietrzewie) i noclegowiska żurawi. Niestety, zwiększający się z każdym rokiem ruch turystyczny, w tym zwłaszcza kajakowy, nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Kajakarze często nie wiedząc, gdzie się znajdują lub gdzie mogą się zatrzymać,  biwakują w miejscach przypadkowych, w tym także na terenie rezerwatu, rozpalają grille lub ogniska, narażając las na niebezpieczeństwo pożaru. W celu zachowania walorów środowiska naturalnego i jego ochrony przed degradacją, w ramach inicjatywy odnowiony zostanie szlak kajakowy zgodnie ze standardami UE od miejscowości Wikno (plaża) do miejscowości Wielbark. W ramach inicjatywy zainstalowane zostaną znaki informacyjne na trasie szlaku (informacja o początku szlaku, miejscach postojowych, spiętrzeniach wody, zagrożeniach). Przygotowane zostaną także 3 miejsca postojowe dla kajakarzy (3 drewniane stoły z ławami dla 10 osób oraz drewniane pojemniki z klapką na śmieci), gdzie będą mogli przenocować, zjeść i pozostawić śmieci. Dopełnieniem inicjatywy będzie uprzątnięcie rzeki na odcinku 45 km, m.in. z zalegających śmieci, utrudnień na rzece, itp. Dokona tego grupa 10 kajakarzy – ochotników, a do pomocy przy sprzątaniu i wywózce śmieci zaproszeni zostaną także gospodarze terenu: Nadleśnictwo Jedwabno, Gminy Jedwabno i Wielbark.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Towarzystwo Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla Wszystkich”.

 

 

GDZIE?

 

Jabłonka, gm. Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie.

 

 

KIEDY?

 

III - IV kwartał 2016 r.

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Tablice z oznakowaniem szlaku w trakcie produkcji. Tak samo jak stoły z ławkami oraz kosze na śmieci.

 

Rzeka oczyszczona ze wszystkich śmieci i przeszkód. Nie było łatwo, ale widać różnicę. Było warto. A w nagrodę nocowanie pod namiotem, ognisko i śpiewy przy gitarze.

 

Pogoda sprzyja, niebo prawie bez chmurne, więc czas startować.

 

Rękawice i worki kupione. Kajaki i namioty wynajęte. Żywienie zamówione. Wolontariusze gotowi do akcji.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także