Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Jaksmanice

CO?

 

Żołna to niewielki ptak z rzędu kraskowych, w Polsce występujący bardzo rzadko i objęty całkowitą ochroną gatunkową, a także wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Faunistycznego Rezerwatu Przyrody Skarpa Jaksamicka, na terenie Gminy Medyka to inicjatywa, której celem jest zabezpieczenie miejsc lęgowych żołny, a także zapoznanie osób odwiedzających rezerwat z roślinami chronionymi występującymi na obszarze rezerwatu. W ramach inicjatywy powstanie  stała czatowania skierowana w stronę skarpy, gdzie żołna ma swoje miejsce lęgowe i będzie można ją obserwować podczas wylotu i wlotu na tor. Przy wjeździe do rezerwatu usytuowana będzie tablica informacyjno-edukacyjna, na której znajdą się informacje o tym, co jest przedmiotem ochrony rezerwatu, jak wygląda żołna, jak ją chronić i jak zachowywać się podczas pobytu na obszarze chronionym. Przed wejściem do rezerwatu zamontowane zostaną: stojak na rowery, trzy kosze na śmieci i cztery ławki. Bezpieczne poruszanie się po rezerwacie zapewni wytyczona ścieżka edukacyjna, a także ogrodzenie obszaru rezerwatu ogrodzeniem z żerdzi i wybudowanie barierek zabezpieczających przed upadkiem z wysokiej skarpy.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Jerzy Solecki.

 

 

GDZIE?

 

Jaksmanice, gm. Medyka, woj. podkarpackie

 

 

KIEDY?

 

I-II kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Skarpa zabezpieczona i oznakowana. Można bezpiecznie obserwować życie żołny oraz zażyć rekreacji.

 

Na koniec pozostaje oznakować inicjatywę – zostaje zamontowana tablica informacyjna nt. żołny oraz zasad zachowania się w Rezerwacie, a także tablica z informacją o sfinansowaniu inicjatywy ze środków NFOŚiGW.

 

Dowieziono też czatownię – teraz będzie można obserwować żołnę w każdą pogodę oraz nie przeszkadzając im.

 

Czas na wykonanie i montaż małej architektury drewnianej, czyli ławek, koszy na śmieci oraz stojaka na rowery.

 

Ogrodzenie i barierki zabezpieczające skarpę zamontowane. Dla wzmocnienia konstrukcji część słupków z żerdzi została wsparta kamieniami.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także