Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Kolonia Maków

CO?


Zwierzyniec Królewski to las na obrzeżach Skierniewic, byłej rezydencji arcybiskupiej, który był miejscem rozrywki oraz dostarczał dziczyzny na stół biskupi. Od 1820 roku na tym obszarze odbywały się polowania z udziałem książąt i króla. Z rezydencji w Skierniewicach oraz zwierzyńca i bażantarni korzystali też carowie Rosji i wysocy urzędnicy państwowi. Problemem tego dość atrakcyjnego przyrodniczo terenu (duża powierzchnia zalesień) okazuje się być brak naturalnych siedlisk dla ptaków. Intensywne w ostatnich wycinki starych i schorowanych drzew, a także intensywna gospodarka rolna skutecznie pozbawiły ptactwo miejsc lęgowych, a co za tym idzie znacząco zmniejszyła się ich liczebność. Inicjatywa „Zielono mi” jest próbą odwrócenia tego niekorzystnego trendu. Autorzy Inicjatywy wspólnie z dziećmi z gminy Maków, na specjalnie zorganizowanych warsztatach wykonają 20 budek lęgowych, które następnie zostaną zawieszone na okolicznych drzewach. Aby lepiej poznać najbliższą przyrodę dzieciaki zamienią się w obserwatorów i tropicieli ptaków i zwierząt. Sztuki obserwacji i tropienia nauczą się podczas warsztatów na terenie Parku Krajobrazowego Zwierzyniec Królewski w Nadleśnictwie Skierniewice oraz na pobliskich polach i łąkach. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma także pakiet roślin miododajnych do własnoręcznego zasadzenia. W ten sposób zwiększy się poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrodnicze, i to nie tylko u dzieci, ale także u całych rodzin.

 

 

KTO?


Autorem Inicjatywy jest Stowarzyszenie Agroturystyczne Zwierzyniec Królewski. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w czerwcu 2012 r., a działalność koncentruje się na:

  • działaniach mających na celu rozwój turystyki, ochronę i promocję środowiska naturalnego regionu łódzkiego, zasobów historyczno-kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • ochronie dóbr kultury i tradycji regionu łódzkiego,
  • wspieraniu działań na rzecz równomiernego rozwoju,
  • działaniach na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży obszarów wiejskich,
  • działaniach służących upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
  • wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych,
  • wspieraniu inicjatyw ekologicznych w regionie łódzkim.
  • upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji,
  • propagowaniu jeździectwa jako formy wypoczynku i rekreacji.


Stowarzyszenie organizuje m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci oraz Dzień Dziecka w sołectwie Maków-Kolonia. Stowarzyszenie również uczestniczyło na prawach strony w postępowaniach przy wydawaniu decyzji środowiskowych związanych z uciążliwymi inwestycjami na terenie powiatu skierniewickiego.

 

 

GDZIE?

 

Kolonia Maków, gm. Maków, woj. łódzkie

 

 

KIEDY?

 

II kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Ostatnie zadanie - zamontować budki na drzewach. Trochę gimnastyki i wspinaczki po drabinie i gotowe. Ptaki mają w czym wybierać.

 

Zakupiono rośliny miododajne, które zostały rozdane mieszkańcom - rodzinom, których dzieci uczestniczyły w warsztatach. A warsztaty były bardzo udane: zmontowano 40 budek lęgowych, a podglądanie zwierząt (głównie ptaków i owadów) też były bardzo pasjonujące.

 

Jest już wszystko, co potrzeba, aby pomóc ptakom w rozmnażaniu się. Przez trzy dni (15-17 kwietnia br.) dzieci i młodzież będą budować budki lęgowe, które potem zostaną na drzewach. No i jeszcze będzie można nauczyć sie jak obserwować ptaki i zwierzęta. Zapowiada się bardzo ciekawie.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także