Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

Projekt badawczy pt. "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej" ma na celu przeprowadzenie szczegółowej analizy w obszarze związanym z pożądanym kształtem polskiej polityki rolnej w odniesieniu do projektu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Analizie zostanie również poddana efektywność dotychczasowych instrumentów wspierania przemian strukturalnych w polskim rolnictwie.   W ramach projektu zbadane zostaną poddane ściśle ze sobą powiązane zagadnienia, dotyczące zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, w tym m.in. rynek ziemi…
zobacz więcej

12.07.2017

O rozwoju mikroźródeł OZE w Grodnie k. Międzyzdrojów

II. edycja konferencji nt. OZE pt. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej - doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej" odbyła się 7 lipca br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej…
zobacz więcej

04.04.2017

Konferencja w Jasionce: jakie zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku?

Mniej biurokracji i uproszczenie procedur - to główne wnioski płynące z panelu dyskusyjnego nt. Wspólnej Polityki Rolnej w którym uczestniczyli Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - Phil Hogan oraz ministrowie i wiceministrowie resortów…
zobacz więcej

27.06.2016

Konferencja pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”

W sobotę 25 czerwca w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów odbyła się naukowa konferencja pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki  obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”.   W Grodnie uczestnicy…
zobacz więcej
W dniach 11-12 marca 2016 r. w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się coroczna Międzynarodowa Konferencja Rolnicza pt. „Bieżące problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie oraz ocena szans i zagrożeń dla sektora, w horyzoncie czasowym 2016-2020”.   Wzieli w niej udział, m.in. Phil Hogan - Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa…
zobacz więcej

17.04.2015

Konferencja "Unia Europejska. Wspólnota problemów czy szans?" - 21 marca 2015 r. w Jasionce

O rzeczywistości i perspektywach stojących przed polską i europejską wsią dyskutowali eksperci i przedstawiciele świata polityki podczas dorocznej konferencji w Jasionce k. Rzeszowa organizowanej przez naszą Fundację.   Tegoroczne spotkanie odbyło się w wyjątkowym okresie. Upłynęły…
zobacz więcej
W dniu 17 czerwca 2014 r. podczas konferencji został zaprezentowany raport „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I”. To pierwszy, niezależny projekt badawczy, który w kompleksowy sposób prezentuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Raport jest efektem dwuletniej pracy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.   W prezentacji wyników raportu oraz dyskusji udział wzięli m.in.:   · prof. dr hab. Walenty Poczta –…
zobacz więcej
W dniu 15 marca br., Jasionce/k. Rzeszowa odbyła się konferencja „Ćwierćwiecze wolności - wieś środkowoeuropejska po upadku komunizmu". Konferencja zbiegła się z 25-leciem obrad „Okrągłego Stołu" oraz 25-leciem częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Była to doskonała okazja, aby wraz z zaproszonymi Gośćmi przypomnieć historię dochodzenia do demokracji i wolności, ocenić rolę i perspektywy dalszego rozwoju wsi w Europie, ale także szerzej spojrzeć na sytuację geopolityczną Unii Europejskiej i odpowiedzieć na pytanie,…
zobacz więcej
Podczas konferencji, która odbyła się 12 grudnia br. członkowie Rady Programowej EFRWP - prof. Witold Orłowski i prof. Walenty Poczta, zaprezentowali raport pt. „Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich".   Impulsem do przygotowania i zaprezentowania raportu było zachęcenie do merytorycznej dyskusji o możliwych następstwach, jakie dla rolników, producentów rolno-spożywczych i mieszkańców wsi może przynieść przyjęcie przez nasz kraj waluty euro.   Autorzy raportu przybliżyli uczestnikom prognozowane…
zobacz więcej
W dniu 9 lipca br., w Starych Jabłonkach, EFRWP zorganizował debatę „Język angielski w miastach i na wsiach - Różnice i bariery", która odbyła się w ramach ogólnopolskiego spotkania nauczycieli „English Teaching Market". W dyskusji wzięli udział przedstawiciele EFRWP, Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA", Grupy Doradczej Programu ET, Pracowni Badańi Innowacji Społecznych „Stocznia" oraz przedstawiciele ORE. Organizacje te, od wielu lat działają na rzecz nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich. Do…
zobacz więcej
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych zorganizował w dniu 25 czerwca br. w Warszawie seminarium dotyczące propozycji modyfikacji systemu ubezpieczenia upraw rolnych.   Impulsem do przygotowania dyskusji było niedostosowanie obecnego systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie do potrzeb rolników jak również oczekiwań zakładów ubezpieczeniowych. Rolnicy niechętnie ubezpieczają uprawy między innymi z powodu wysokich składek i ubogiego pakietu, jaki oferują zakłady ubezpieczeń, z drugiej strony– dzisiejszy system nie…
zobacz więcej
Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się 16 marca br. w Jasionce, była okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw rozwoju polskiej wsi. Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja dotycząca polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowych realiach budżetowych. Uczestnicy konferencji zastanawiali się między innymi nad tym jak planowane cięcia budżetu Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na możliwości rozwojowe obszarów wiejskich oraz w jaki sposób można efektywniej wykorzystać, mniejsze w…
zobacz więcej
Podczas konferencji, która miała miejsce 9 października 2012 r. w Warszawie, Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, wraz ze współautorami raportu – Jarkiem Nenemanem i Mariuszem Plichem, przedstawił koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników, która zakłada zdecydowane, lecz jednocześnie ewolucyjne zmiany obecnego systemu.   Impulsem do przygotowania raportu był brak propozycji konkretnych rozwiązań w dotychczasowej debacie na temat KRUS-u. Medialna i polityczna dyskusja, dotycząca rolniczych emerytur, to jak dotychczas…
zobacz więcej
Podczas seminarium Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, przedstawił główne założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zaproponowanej przez Komisję Europejską, a także zaprezentował przygotowane w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych propozycje modyfikacji tego pakietu legislacyjnego.   W swoim referacie wskazał między innymi na możliwość ujednolicenia stawek tzw. „greeningu” oraz ograniczenie średniej płatności podstawowej w UE do przedziału 80-120%. Przyjęcie tych zmian spowodowałoby zmniejszenie dysproporcji w poziomie  płatności bezpośrednich dla rolników z…
zobacz więcej
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – we współpracy z Instytutem Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN oraz Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości – opracował raport pt. „Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, dotyczący kluczowych problemów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich.   Raport został zaprezentowany 8 grudnia 2011 w Cafe Kulturalna w PKiN. Prezentacji towarzyszyła debata, dotycząca problemów związanych z przedsiębiorczością obszarów wiejskich, w której udział wzięli współautorzy raportu…
zobacz więcej
Konferencję, poświęconą kierunkom nowej reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zorganizował Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Głównym punktem programu była dyskusja na temat reformy WPR i propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską. Spotkanie pozwoliło na wymianę poglądów i zwrócenie uwagi na istotne dla naszego kraju problemy, związane z reformą WPR.   Po uroczystym otwarciu konferencji przez prezesa EFRWP, Marka Zagórskiego, rozpoczęły się wystąpienia prelegentów, zawierające analizy sytuacji i prezentujące różne stanowiska. Na zakończenie…
zobacz więcej
Seminarium odbyło się w ramach ostatniego spotkania z cyklu Spotkań Europejskich, organizowanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Centralną Bibliotekę Rolniczą. Poświęcone było przyszłości WPR po 2013 roku. Podczas debaty Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, poruszył zagadnienie, jak modyfikować pakiet legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości WPR po 2013.   Podczas seminarium, dzięki prezentacji prof. dr. hab. Walentego Poczty, Prodziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w…
zobacz więcej
Dyskusja odbyła się w siedzibie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i dotyczyła sytuacji polskiego rolnictwa na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz zaproponowanych przez Komisję Europejską zmian WPR po 2013 roku i ich konsekwencji dla polskiego rolnictwa. Poruszono również kwestię przyszłości polskiego systemu ubezpieczenia społecznego rolników i możliwych wariantów jego reformy.   W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Forum Obywatelskiego Rozwoju, przedstawiciele Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, eksperci z zakresu…
zobacz więcej
Raport został zaprezentowany 30 czerwca 2011 r. w Pałacu Stasica w Warszawie, podczas konferencji poświęconej Sieci ekologicznej „Natura 2000”. Organizatorami spotkania byli Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.   System Sieci Ekologicznej „Natura 2000” powstaje od 2004 roku. Podstawę prawną do jego tworzenia wyznaczyły dwie Dyrektywy UE: Ptasia i Siedliskowa. Celem „Natury 2000” jest stworzenie kompleksowego systemu ochrony zasobów bioróżnorodności poprzez sieć, skoordynowaną w skali…
zobacz więcej
Organizatorem konferencji, która odbyła się 17.03.2011 r., był Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaproszenie od EFRWP przyjęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Pan Jerzy Buzek, Komisarz UE ds. Rolnictwa – Pan Dacian Ciolos, b. Wicekanclerz i Minister Finansów Austrii – Pan Wilhelm Molterer, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Marek Sawicki oraz liczni goście zajmujący się tematem rolnictwa w Polsce i UE.   Uczestnicy dyskutowali na temat możliwości osiągnięcia kompromisu, uwzględniającego…
zobacz więcej