Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

14 listopada 2018 roku w siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbyła się prezentacja wyników III etapu Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (MROW). To cykliczny projekt badawczy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany od 2012 roku wspólnie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Jego celem jest stała obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Jego celem jest stała obserwacja przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi.   Prezentacji towarzyszył panel dyskusyjny pt. „Jakie procesy zmieniają…
zobacz więcej

08.11.2018

Energia rozproszona szansą na lepszą jakość powietrza na terenach wiejskich

  Nie traktujmy polskiej wsi jako problemu, potraktujmy jej zasoby jako szansę dla gospodarki - taki apel wystosowali uczestnicy tegorocznej edycji konferencji „Energia, Środowisko, Rolnictwo", która odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Środowiska w Centrum Współpracy…
zobacz więcej
Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzami przygotowanymi w ramach projektu badawczego pt. „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej", realizowanego przez naszą Fundację wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich.   W ramach projektu, podczas cyklu seminariów, zaprezentowane i omówione zostały zagadnienia dotyczące zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, w tym m.in. rynek ziemi rolniczej, struktury produkcyjne polskiego rolnictwa (problematyka makroekonomiczna, środowiskowa i społeczna oraz kwestie dochodowe), handel zagraniczny artykułami rolno-żywnościowymi oraz Wspólna…
zobacz więcej

06.07.2018

Prezentacja raportu nt. scaleń gruntów rolnych

W dniu 27 czerwca w Rzeszowie odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez naszą Fundację oraz Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie, podczas której zaprezentowano wyniki raportu pt. „Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego…
zobacz więcej

22.02.2018

Europejskie Forum Rolnicze 2018

Miło nam poinformować, że w dn. 23-24 marca 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa odbędzie się pierwsza edycja Europejskiego Forum Rolniczego. To nowa, rozszerzona formuła międzynarodowej konferencji rolniczej organizowanej…
zobacz więcej
Projekt badawczy pt. "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej" ma na celu przeprowadzenie szczegółowej analizy w obszarze związanym z pożądanym kształtem polskiej polityki rolnej w odniesieniu do projektu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Analizie zostanie również poddana efektywność dotychczasowych instrumentów wspierania przemian strukturalnych w polskim rolnictwie.   W ramach projektu zbadane zostaną poddane ściśle ze sobą powiązane zagadnienia, dotyczące zarówno polskiej, jak też europejskiej polityki rolnej, w tym m.in. rynek ziemi…
zobacz więcej

12.07.2017

O rozwoju mikroźródeł OZE w Grodnie k. Międzyzdrojów

II. edycja konferencji nt. OZE pt. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej - doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej" odbyła się 7 lipca br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej…
zobacz więcej

04.04.2017

Konferencja w Jasionce: jakie zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku?

Mniej biurokracji i uproszczenie procedur - to główne wnioski płynące z panelu dyskusyjnego nt. Wspólnej Polityki Rolnej w którym uczestniczyli Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - Phil Hogan oraz ministrowie i wiceministrowie resortów…
zobacz więcej

27.06.2016

Konferencja pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”

W sobotę 25 czerwca w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów odbyła się naukowa konferencja pt. „Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki  obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE”.   W Grodnie uczestnicy…
zobacz więcej
W dniach 11-12 marca 2016 r. w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się coroczna Międzynarodowa Konferencja Rolnicza pt. „Bieżące problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie oraz ocena szans i zagrożeń dla sektora, w horyzoncie czasowym 2016-2020”.   Wzieli w niej udział, m.in. Phil Hogan - Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa…
zobacz więcej

17.04.2015

Konferencja "Unia Europejska. Wspólnota problemów czy szans?" - 21 marca 2015 r. w Jasionce

O rzeczywistości i perspektywach stojących przed polską i europejską wsią dyskutowali eksperci i przedstawiciele świata polityki podczas dorocznej konferencji w Jasionce k. Rzeszowa organizowanej przez naszą Fundację.   Tegoroczne spotkanie odbyło się w wyjątkowym okresie. Upłynęły…
zobacz więcej
W dniu 17 czerwca 2014 r. podczas konferencji został zaprezentowany raport „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I”. To pierwszy, niezależny projekt badawczy, który w kompleksowy sposób prezentuje poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Raport jest efektem dwuletniej pracy Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.   W prezentacji wyników raportu oraz dyskusji udział wzięli m.in.:   · prof. dr hab. Walenty Poczta –…
zobacz więcej
W dniu 15 marca br., Jasionce/k. Rzeszowa odbyła się konferencja „Ćwierćwiecze wolności - wieś środkowoeuropejska po upadku komunizmu". Konferencja zbiegła się z 25-leciem obrad „Okrągłego Stołu" oraz 25-leciem częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Była to doskonała okazja, aby wraz z zaproszonymi Gośćmi przypomnieć historię dochodzenia do demokracji i wolności, ocenić rolę i perspektywy dalszego rozwoju wsi w Europie, ale także szerzej spojrzeć na sytuację geopolityczną Unii Europejskiej i odpowiedzieć na pytanie,…
zobacz więcej
Podczas konferencji, która odbyła się 12 grudnia br. członkowie Rady Programowej EFRWP - prof. Witold Orłowski i prof. Walenty Poczta, zaprezentowali raport pt. „Czy Polska powinna przyjąć Euro? Potencjalne skutki dla rolnictwa i obszarów wiejskich".   Impulsem do przygotowania i zaprezentowania raportu było zachęcenie do merytorycznej dyskusji o możliwych następstwach, jakie dla rolników, producentów rolno-spożywczych i mieszkańców wsi może przynieść przyjęcie przez nasz kraj waluty euro.   Autorzy raportu przybliżyli uczestnikom prognozowane…
zobacz więcej
W dniu 9 lipca br., w Starych Jabłonkach, EFRWP zorganizował debatę „Język angielski w miastach i na wsiach - Różnice i bariery", która odbyła się w ramach ogólnopolskiego spotkania nauczycieli „English Teaching Market". W dyskusji wzięli udział przedstawiciele EFRWP, Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA", Grupy Doradczej Programu ET, Pracowni Badańi Innowacji Społecznych „Stocznia" oraz przedstawiciele ORE. Organizacje te, od wielu lat działają na rzecz nauczania języka angielskiego na terenach wiejskich. Do…
zobacz więcej
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Krajową Radą Izb Rolniczych zorganizował w dniu 25 czerwca br. w Warszawie seminarium dotyczące propozycji modyfikacji systemu ubezpieczenia upraw rolnych.   Impulsem do przygotowania dyskusji było niedostosowanie obecnego systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie do potrzeb rolników jak również oczekiwań zakładów ubezpieczeniowych. Rolnicy niechętnie ubezpieczają uprawy między innymi z powodu wysokich składek i ubogiego pakietu, jaki oferują zakłady ubezpieczeń, z drugiej strony– dzisiejszy system nie…
zobacz więcej
Konferencja „Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia i perspektywy”, która odbyła się 16 marca br. w Jasionce, była okazją do wymiany poglądów na temat perspektyw rozwoju polskiej wsi. Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja dotycząca polityki rozwoju obszarów wiejskich w nowych realiach budżetowych. Uczestnicy konferencji zastanawiali się między innymi nad tym jak planowane cięcia budżetu Wspólnej Polityki Rolnej wpłyną na możliwości rozwojowe obszarów wiejskich oraz w jaki sposób można efektywniej wykorzystać, mniejsze w…
zobacz więcej
Podczas konferencji, która miała miejsce 9 października 2012 r. w Warszawie, Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, wraz ze współautorami raportu – Jarkiem Nenemanem i Mariuszem Plichem, przedstawił koncepcję reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników, która zakłada zdecydowane, lecz jednocześnie ewolucyjne zmiany obecnego systemu.   Impulsem do przygotowania raportu był brak propozycji konkretnych rozwiązań w dotychczasowej debacie na temat KRUS-u. Medialna i polityczna dyskusja, dotycząca rolniczych emerytur, to jak dotychczas…
zobacz więcej
Podczas seminarium Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, przedstawił główne założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zaproponowanej przez Komisję Europejską, a także zaprezentował przygotowane w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych propozycje modyfikacji tego pakietu legislacyjnego.   W swoim referacie wskazał między innymi na możliwość ujednolicenia stawek tzw. „greeningu” oraz ograniczenie średniej płatności podstawowej w UE do przedziału 80-120%. Przyjęcie tych zmian spowodowałoby zmniejszenie dysproporcji w poziomie  płatności bezpośrednich dla rolników z…
zobacz więcej
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – we współpracy z Instytutem Rolnictwa i Rozwoju Wsi PAN oraz Fundacją Europejskie Centrum Przedsiębiorczości – opracował raport pt. „Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, dotyczący kluczowych problemów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich.   Raport został zaprezentowany 8 grudnia 2011 w Cafe Kulturalna w PKiN. Prezentacji towarzyszyła debata, dotycząca problemów związanych z przedsiębiorczością obszarów wiejskich, w której udział wzięli współautorzy raportu…
zobacz więcej