Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Krzywiczyny

CO?

 

Krzywiczyny to jedno z 20 sołectw należących do Gminy Wołczyn. Miejscowość położona jest w cennej przyrodniczo okolicy – jest tu rezerwat przyrody „Krzywiczyny” - chroniący las mieszany z domieszką jodły (Abies alba) w wieku do 180 lat oraz obszar „Natura 2000 – Teklusia” - teren łąk bagiennych i zmiennowilgotnych z rzadkimi gatunkami roślin i ptaków, a za miejscowością ma swój początek jedna z najdłuższych w Polsce alei kasztanowcowych.  Niedaleko znajduje się  także rezerwat przyrody „Komorzno” - chroniący drzewostan w wieku do 190 lat o cechach żyznej buczyny niżowej (buczyna pomorska) oraz użytek ekologiczny „Rozalia”. Celem inicjatywy „Pielęgnacja i zagospodarowanie stawu w Krzywiczynach” jest utworzenie wokół stawu wiejskiego terenu rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (ok. 630 osób) oraz ochrona jego bioróżnorodności, jako ostoi dla ptactwa wodnego oraz różnych gatunków ryb, owadów i roślin. Projekt  jest adresowany do mieszkańców Krzywiczyn oraz odwiedzających miejscowość turystów oraz osób przybywających na imprezy organizowane we wsi. W ramach zadania zostanie zakupiona i zamontowana pompa, aby staw posiadał stałe zasilanie wodą. Zostanie wyznaczone miejsce postojowe na trasie rowerowej, a mała infrastruktura wzbogaci się o stojak na rowery, pomost, zabudowę studni i trzy lampy. Pozwoli to na zapewnienie bezpiecznego korzystania ze ścieżki rowerowej, bezpiecznych postojów oraz możliwości obserwacji życia w stawie. Dla poprawy stanu środowiska naturalnego i zachowania różnorodności biologicznej nasadzonych zostanie 16 gatunków drzew i krzewów – w tym: jarząb szwedzki, brzoza, klon zwyczajny, modrzew europejski, jałowiec pospolity i inne. W projekcie przewidziano także zakup kosy spalinowej, która ułatwi utrzymywanie zieleń w należytym stanie i wykonywanie prac pielęgnacyjnych.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi Krzywiczyny. Działa ono od 2006 roku i było pierwszym stowarzyszeniem odnowy wsi na terenie gminy Wołczyn. Organizacja powstała na bazie grupy odnowy wsi. Celem stowarzyszenia jest praca społecznie użyteczna prowadzona na rzecz mieszkańców miejscowości Krzywiczyny oraz społeczności lokalnej. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez organizowanie życia społeczno-kulturalnego, organizację imprez masowych, organizowanie zajęć związanych z działalnością świetlicy wiejskiej oraz inne działania na rzecz społeczności lokalnej. Członkowie stowarzyszenia to osoby angażujące się w pracę na rzecz swojej miejscowości i posiadające różne kompetencje m.in. emerytowana dyrektor szkoły, sołtys, radny, członkowie LKS Krzywiczyny. Stowarzyszenie posiada doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na swoją działalność statutową. Pozyskało środki m.in. ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku na Turniej Sołectw, z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na salę konferencyjną, z programu "Działaj lokalnie" na rozwój turystyki rowerowej, z programu "Razem możemy więcej" na zagospodarowanie stawu (powstanie miejsca postojowego z trzema edukacyjnymi tablicami i jednym stojakiem na rowery oraz czterema ławkami, miejsce obsadzone krzewami oraz kwiatami, a dodatkowo: wydanie mapy turystycznej gminy Wołczyn oraz organizacja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży szkolnej pn. „Moja Gmina w obiektywie”).

 

 

GDZIE?

 

Krzywiczyny, gm. Wołczyn, woj. opolskie

 

 

KIEDY?

 

III kwartał 2015 - IV kwartał 2016

 


AKTUALNOŚCI

 

Pomost zbudowany. Centrum wsi zyskało nową przestrzeń rekreacyjną.

 

Lampy też już są i pale pod pomost wbite - teraz muszą się tylko dobrze osadzić i będzie można budować pomost.

 

Studia zyskała nową drewnianą obudowę, a rowerzyści w końcu będą mieli miejsce na rowery – stojak gotowy.

 

Krzewy i drzewka zakupione i posadzone.

 

Kosa kupiona. Pompa do wody kupiona, zamontowana i przetestowana. Wszystko działa doskonale.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także