Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Lechowo

Lechowo, inicjatywa „Słoneczna przyszłość Szkoły Podstawowej w Lechowie - montaż paneli fotowoltaicznych na dachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lechowie"

 

HISTORIA

 

Dzięki współpracy z miastem partnerskim Lichtenau, które jest liderem w rozwoju różnych form odnawialnych źródeł energii, w miejscowości Lechowo realizowane jest wiele akcji edukacyjnych i projektów ekologiczny, m.in. montaż lamp solarnych na terenie parku wiejskiego, a także wymiany międzyszkolne.

 

Dzięki doświadczeniu wyniesionym ze współpracy szkół z zaprzyjaźnionych miast - Szkołą Podstawową w Lechowie i Gimnazjum w Lichtenau, rozpoczęto realizację projektu, którego celem jest montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Sali Gimnastycznej w szkole w Lechowie.

 

Szkoła ta jest obecnie największym emiterem zanieczyszczeń we wsi Lechowo, która znajduje się na terenie obszaru Natura 2000, w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi żurawia. Jest ona ogrzewana tradycyjną kotłownią węglową, charakteryzującą się wysoką emisją szkodliwego dwutlenku siarki.

 

OPIS INICJATYWY

 

Celem inicjatywy jest montaż i użytkowanie paneli fotowoltaicznych. Pozwoli to na ograniczenie kosztów funkcjonowania szkoły i redukcję wydatków poniesionych na potrzeby energetyczne, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz uświadomienie lokalnej społeczności roli oraz znaczenia źródeł energii niskoemisyjnej dla środowiska naturalnego.

 

KTO?

 

Stowarzyszenie Lechowianie

 

Stowarzyszenie od początków swej działalności społecznej (2011) istotnie wpływa na rozwój aktywności ekologicznej mieszkańców Lechowa oraz na rzecz środowiska przyrodniczego. Dotychczas zrealizowało ono wiele projektów takich jak Wieś Barwna i Kwitnąca, Zagospodarowanie Parku Wiejskiego w Lechowie (budowa wiaty amfiteatralnej) i wielu innych.

 

GDZIE?

Lechowo, gmina Pieniężno, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie.

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także