Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Społeczności lokalne Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska II edycja

Lokalne inicjatywy na rzecz środowiska II edycja

mapa

W marcu 2017 roku Fundacja rozpoczęła realizację II edycji projektu pn. „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji". W ramach projektu zostanie zrealizowanych 14 różnorakich przedsięwzięć i inicjatyw z terenów wiejskich, których pomysłodawcami i wykonawcami są nieformalne grupy mieszkańców, lokalne stowarzyszenia oraz fundacje, a także osoby indywidualne i inne organizacje pozarządowe.

 

Cechą wspólną tych inicjatyw jest poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej i stworzenie proekologicznych przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich, ale także czynne zaangażowanie społeczności lokalnych w przygotowanie, wdrożenie i ewaluację własnych inicjatyw, służących wypracowaniu trwałych mechanizmów na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego w przyszłości.

 

Realizowane w ramach projektu inicjatywy lokalne obejmują m.in. działania dydaktyczne i ochronne lokalnie występujących gatunków roślin i zwierząt, działania pielęgnacyjne przyrody, a także budowę małych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, służących propagowaniu wiedzy ekologicznej oraz podnoszących rangę wsi jako ekologicznych destynacji turystycznych.

 

Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej. Celem programu jest wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inicjatyw lokalnych.

 

 

ODDAJ GŁOS W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ