Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Archiwum Misja Przyroda

Misja Przyroda

„Misja Przyroda" to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju. W ramach  zajęć  uczniowie wcielają się w rolę odkrywców i badaczy, poznając przy tym walory przyrodnicze wybranego Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy.

 

Dzięki atrakcyjnej formule programu, łączącej naukę, gry i zajęcia terenowe, uczniowie szybciej i chętniej przyswajają wiedzę przyrodniczą. W I etapie programu wspólnie z nauczycielem  wyruszają na wyprawę do Parku Narodowego, w którym, korzystając z doświadczenia i wiedzy pracowników parku oraz jego zasobów, uczestniczą w zajęciach terenowych i doświadczeniach przyrodniczych. Jednocześnie , jako reporterzy gazety „Misja Przyr(g)oda", każdego dania zamieszczają swoje relacje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku. Z najciekawszych wpisów powstaje gazetka „Misja Przyroda", którą wydaje nasza fundacja i przesyła do szkół w ramach podsumowania programu.

 

Po powrocie do szkoły uczniowie realizują projekt, którego celem jest zaprezentowanie  walorów  przyrodniczych najbliższej okolicy. Najciekawsze prace są publikowane pn.  „Nieodkryte szlaki", jako dodatek do gazetki „Misja Przyr(g)oda"

 

 

„Zielone Szkoły w Parkach Narodowych" to także:

  • wycieczki krajoznawcze w otoczeniu Parku Narodowego
  • gry i zabawy edukacyjne
  • projekty promujące bogactwo przyrodnicze własnego regionu
  • szkolenia metodyczne dla nauczycieli i pracowników dydaktycznych Parków Narodowych
  • konkursy z atrakcyjnym nagrodami

 

Do tej pory, w ramach edycji pilotażowej, w programie „Misja Przyroda" wzięło udział 430 uczniów z 12 gmin. Przy realizacji projektu nasza fundacja korzysta z zasobów  Parków Narodowych oraz ich  doświadczenia i metod badawczych w przekazywaniu wiedzy przyrodniczej.

 

 

 

Faza pilotażowa

 

Faza pilotażowa Programu  była realizowana  w 2013 roku w sześciu Parkach Narodowych, w różnych regionach Polski. Wzięło w niej udział 430 uczniów oraz 36 nauczycieli >> lista szkół, które brały udział w fazie pilotażowej. Jak pokazują wyniki ankiet, przeprowadzonych na potrzeby programu, niemal każdy z uczniów  (99%) w trakcie pobytu w Parku Narodowym pogłębił swoją wiedzę i dowiedział się czegoś nowego. Natomiast blisko 82 %z nich poznało zwierzę, roślinę czy zjawisko przyrodnicze, którego wcześniej nie znało.

 

W ramach programu został zorganizowany konkurs „Nieodkryte Szlaki". Zadaniem uczestników było przygotowanie materiału do specjalnego dodatku gazety „Misja Przyr(g)oda", promującego walory przyrodnicze i krajoznawcze własnego regionu. Nagrodą główną dla zwycięzców konkursu była czterodniowa  wycieczka do Warszawy.

 

 

Zapraszamy do przeczytania II numeru gazety „Misja Przyr(g)oda", w której znalazły się/zostały zamieszczone najciekawsze relacje uczniów z pobytu w Parkach Narodowych.

 

>>Pobierz

 

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z nagrodzonymi pracami w konkursie podsumowującym program, zebranymi w dodatku specjalnym gazety „Misja Przyr(g)oda" pt. „Nieodkryte szlaki".

 

>>Pobierz

 

 

 

Więcej informacji  znajduje się na profil programu na Facebooku, gdzie uczniowie, którzy wcielili się w rolę korespondentów gazety „Misja Przyr(g)oda" na bieżąco przesyłali relacje z pobytu na zielonej szkole:

 

https://www.facebook.com/MisjaPrzyroda