Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Aktualności Zaproszenie na seminarium „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych" w Boguchwale

29.08.2017

Zaproszenie na seminarium „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskim wytwarzaniu produktów mlecznych" w Boguchwale


 

ZAPROSZENIE

 

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Stowarzyszenie „Serowarzy Rodzinni” oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zapraszają na seminarium w zakresie przetwórstwa mleka pt. „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”.

 

Seminarium jest skierowane do przetwórców mleka – producentów farmerskich, doradców rolniczych, Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146, w godz. 10:30 – 14:00.

 

Program:

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników

10:30 – 10:40 Powitanie, przedstawienie założeń operacji „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”

10:40 – 11:30 Przetwórstwo w gospodarstwie rolnym a Rolniczy Handel Detaliczny – Izabella Byszewska, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:45 Przedstawienie idei i zasad korzystania z "Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka" - dr inż. Mirosław Sienkiewicz, autor Poradnika, wiceprzewodniczący Europejskiej Sieci Farmerskich i Rzemieślniczych Producentów Serów i Innych Produktów Mleczarskich, firma Agrovis

12:45 – 13:15 Obiad

13:15 – 13:45 Dobre praktyki w prowadzeniu farmerskiej serowarni – Anna Łuczywek, „Mleczna Droga. Manufaktura Serów”, Zawada, woj. lubelskie, Stowarzyszenie „Serowarzy Rodzinni”

13:45 – 14:00 Pytania i dyskusja

 

Uwaga! Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają bezpłatnie "Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych wytwarzania serów i innych produktów mleczarskich w farmerskim przetwórstwie mleka"

 

 

Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są do dnia 3.09.2017 r. na adres: boguchwala@podb.pl; efrwp@efrwp.com.pl; izba@produktyregionalne.pl

 

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

 

Operacja: Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera – Działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w celu podniesienia poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji tego sektora realizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem Serowarzy Rodzinni.

 

 


wróć do aktualności