Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Aktualności

Aktualności

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza nabór wniosków do VIII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, w ramach którego udzielane są pożyczki na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę,  inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę. Zainteresowane gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioskiod 7 do 27 lutego br. Limit środków dla tej edycji konkursu…

zobacz więcej

Zapraszamy gminy i powiaty z terenów wiejskich do zapoznania się z harmonogramem tegorocznych edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego – przejdź do harmonogramu.   Na 2013 rok Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaplanował pięć edycji programu, co oznacza pięć szans na otrzymanie pożyczek na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę,  inwestycje związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz inwestycje w oświatę. Nabór…

zobacz więcej

Wraz z początkiem ferii zimowych ruszyły zajęcia w ramach programu „Na Własne Konto”. W tym tygodniu uczniowie z woj.: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego rozpoczęli warsztaty z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. W pozostałych województwach zajęcia będą realizowane sukcesywnie, wraz z rozpoczęciem przerwy zimowej.   Gimnazjaliści z terenów wiejskich poznają zagadnienia z zakresu aktywności gospodarczej, oszczędzania i inwestowania oraz bankowości…

zobacz więcej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wyróżniła prof. Marka Kłodzińskiego, byłego prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Nadanie tytułu doktora honoris causa odbyło się podczas uroczystości w Auli Kryształowej uczelni, 10 stycznia br.   Prof. Marek Kłodziński zawodowo związany jest z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN (IRWiR PAN). Zajmuje się m. in. zagadnieniami związanymi z rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich, a…

zobacz więcej

Od stycznia, na terenie woj. pomorskiego, będą kontynuowane szkolenia w ramach Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm”. Najbliższe spotkanie rozpocznie się 11 stycznia br., w Malborku i obejmie swym zasięgiem teren powiatu malborskiego oraz nowodworskiego. Szkolenia są adresowane do osób bezpośrednio stykających się z problemem autyzmu: pracowników powiatowych i gminnych ośrodków pomocy społecznej,…

zobacz więcej

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem tegorocznej edycji konkursu „Teenagers in action”, który odbywa się pod hasłem „Zrób coś dla swojej społeczności”.   Szkoły, uczestniczące w programie „Youngster”, mogą przystąpić do konkursu zgłaszając swój udział do Wydawnictwa Macmillan w terminie do 18 stycznia br.   Zadaniem uczniów będzie – jak w poprzedniej edycji – wskazanie w najbliższym otoczeniu problemu (lub potrzeby) oraz…

zobacz więcej