Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Poradnik Dobrych Praktyk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”,

„Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”


 

Publikacja „Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka" to pierwszy w Polsce tak kompletny i syntetyczny opis zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną produkcji przy przetwórstwie mleka na sery i inne produkty mleczarskie.

 

Celem poradnika było stworzenie narzędzia, które w jasny i prosty sposób pomoże małym przetwórcom w opracowaniu oraz wdrożeniu procedur kontroli właścicielskiej i zagwarantuje, że wytwarzane przez nich produkty będą bezpieczne dla zdrowia i życia konsumentów. Przedstawione w poradniku zagadnienia dostosowane są do specyfiki działalności przetwórstwa farmerskiego oraz rzemieślniczego. Publikacja zawiera zestawienie prostych oraz nieskomplikowanych środków kontroli, zrozumiałych dla małych przetwórców i będących w zasięgu ich możliwości. Pomimo, że poradnik jest adresowany przede wszystkim do producentów oraz instytucji i organizacji kształcących oraz wspierających rolników-producentów (np. ODR-y, stowarzyszenia serowarów), to jego ważną funkcją jest również to, że może stanowić istotne narzędzie dla instytucji, pomocne w nadzorze i kontroli w kontaktach z małymi przetwórcami mleka, weryfikowaniu prawidłowości przyjętego planu sanitarnego oraz monitorowaniu i zapobieganiu zagrożeniom sanitarnym.

 

Publikacja uwzględnia praktyki Kodeksu Żywieniowego oraz wymagania bezpieczeństwa określone w przepisach Unii Europejskiej oraz krajowych.„Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka" został wpisany przez Głównego Lekarza Weterynarii do Krajowych Wytycznych Dobrej Praktyki, prowadzonych przez Komisję Europejską.

 

Poradnik, podzielony na trzy części - treść zasadniczą poradnika, karty operacji i karty procesu dla poszczególnych produktów, jest dostępny do wyświetlenia tutaj:

 

Poradnik - ZOBACZ

Karty Operacji - ZOBACZ

Karta Procesu 1. Produkcja mleka - ZOBACZ

Karta Procesu 2. Mleko spożywcze surowe do sprzedaży - ZOBACZ

Karta Procesu 3. Mleko spożywcze pasteryzowane - ZOBACZ

Karta Procesu 4. Śmietana i śmietanka - ZOBACZ

Karta Procesu 5. Masło - ZOBACZ

Karta Procesu 6. Mleczne napoje fermentowane - ZOBACZ

Karta Procesu 7. Sery twarogowe i świeże - ZOBACZ

Karta Procesu 8. Sery kwasowo-podpuszczkowe - ZOBACZ

Karta Procesu 9. Sery miękkie podpuszczkowe - ZOBACZ

Karta Procesu 10. Sery dojrzewające nisko dogrzewane - ZOBACZ

Karta Procesu 11. Sery dojrzewające średnio i wysoko dogrzewane - ZOBACZ

Karta Procesu 12. Sery z przerostem pleśni - ZOBACZ

Karta Procesu 13. Sery zwarowe - ZOBACZ

 

 

Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Operacja: Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera – Działania edukacyjno-promocyjne prowadzone w celu podniesienia poziomu konkurencyjności, wzrostu liczby gospodarstw rolnych sektora farmerskiego przetwórstwa mleka oraz integracji tego sektora realizowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Stowarzyszeniem Serowarzy Rodzinni.

 

Zobacz także