Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Odnawialne Źródła Energii - cykl konferencji naukowych

Odnawialne Źródła Energii - cykl konferencji naukowych

Cykliczna konferencja naukowa, która została zainicjowana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w 2016 roku, to istotny głos w ogólnopolskiej debacie dotyczącej rozwoju odnawialnych źródeł energii i polityki prosumenckiej na obszarach wiejskich w Polsce. W panelach dyskusyjnych biorą udział międzynarodowi eksperci, przedstawiciele polskiej i europejskiej polityki, zajmujący się tematem energetyki, rolnictwa i rozwoju wsi oraz rozwoju regionalnego, a także reprezentanci samorządu lokalnego, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorców działających w obszarze OZE.

 

Tegoroczna edycja konferencji pt. „Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej jako podstawy energetyki obywatelskiej - doświadczenia w Polsce i w Unii Europejskiej" odbędzie się 7 lipca br. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztofa Jurgiela.

 

 

Tematem przewodnim spotkania będą bariery administracyjne w odniesieniu do rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), jak również propozycje ich pokonywania w świetle planów działań Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. W trakcie dyskusji z udziałem ekspertów i praktyków omówione zostaną również perspektywy i instrumenty wspomagania rozwoju OZE na terenach wiejskich, przy wsparciu administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej.

 

W panelach dyskusyjnych głos zabiorą m.in. Miguel Arias Cañete - Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej, Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii oraz Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do wzięcia udziału w konferencji zaproszeni zostali także posłowie, senatorowie, członkowie PE i Komisji Europejskiej, przedstawiciele agencji państwowych oraz spółek związanych z przemysłem energetycznym (m.in. PGNiG, Energa), BOŚ, samorządowcy oraz inne osoby zajmujące się problemem barier w energetyce prosumenckiej.

 

Patron honorowy: