Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Orla

Orla, inicjatywa „Jałowy most"

 

HISTORIA

 

Miejscowość Orla może się poszczycić przeszłością bogatą w historię oraz tradycję. Jej początki sięgają czasów starożytnych, kiedy to była własnością, m.in. rodu Radziwiłłów oraz Branickich i posiadała prawa miejskie. Zainicjowane przez ówczesnych włodarzy działania, których efektem było powstanie licznych kanałów i sadzawek, utworzyły siedziska dla wielu interesujących gatunków roślin i zwierząt, tworząc unikatową bazę fauny i flory w regionie.

 

OPIS INICJATYWY

 

Niestety ze względu na znacjonalizowanie obszaru po ostatniej wojnie, obszar ten uległ znacznej degradacji. Postępująca eutrofizacja oraz znaczne zaśmiecanie, w postaci wyrzucania śmieci do sadzawek zniszczyło wszelkie walory tego terenu. Położony na wjeździe do miejscowości Orla, stał się niechlubną wizytówką mieszkańców, którzy podejmują działania zmierzające do odtworzenia jego dawnej świetności.

 

KTO?

 

Grupa mieszkańców miejscowości Orla, działająca pod kuratelą Rady Sołeckiej wsi Orla. W jej skład wchodzą mieszkańcy w różnym wieku i profesji - emeryci, rzemieślnicy, rolnicy, pracownicy służby zdrowia i opieki społecznej oraz gospodynie domowe.

 

GDZIE?

 

Orla, gmina Orla, powiat bielski, woj. podlaskie

 

 

Materiały do pobrania