Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Miłakowo

CO?

 

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna jest podstawowym narzędziem służącym zmianie postaw społecznych na bardziej prośrodowiskowe. Najlepsze efekty uzyskuje się, gdy jest ona realizowana w naturalnym środowisku, a więc poza murami szkoły (czego z resztą wymaga podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej). Z tego zrodził się pomysł stworzenia miejsca edukacji przyrodniczej w bezpośrednim otoczeniu szkoły podstawowej w Miłakowie. W ramach inicjatywy „Zielone ogrody” wybudowana zostanie drewniana wiata, która będzie pełniła funkcję wiosenno-letniej klasy. Podczas ciepłych dni lekcje przyrody, geografii oraz innych przedmiotów będą mogły odbywać się w tym właśnie miejscu. Obok wiaty powstanie także oczko wodne z kaskadami. Działania edukacyjne towarzyszące projektowi będą pogłębiały wiedzę o otaczającym świecie przyrody poprzez poznawanie poszczególnych jej elementów, takich jak: flora, fauna, ekosystemy, gleby, skały, wody, a także ich wzajemnych zależności. Wpłyną na kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody. Tak zagospodarowana przestrzeń wpłynie pozytywnie na mieszkańców, gdyż każde uporządkowane i estetyczne miejsce ogranicza zachęca do korzystania z niego, dbania o nie oraz inspiruje do poprawy własnego otoczenia czy innych terenów wspólnych.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie IKE. Stowarzyszenie IKE powstało w kwietniu 2010. Skupia ponad 20 osób - głównie nauczycieli oraz pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła  II w Miłakowie. Praca członków Stowarzyszenia ma na celu  przede wszystkim wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację projektów mających na celu rozwój osobisty młodzieży. W ramach projektów współpracujemy z partnerami z Anglii, Rosji, Niemiec, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Wymiany międzynarodowe są dla młodych ludzi z różnych krajów okazją wspólnego badania problemów związanych ze sprawiedliwością, różnorodnością kulturową, włączaniem niepełnosprawnych do uczestnictwa, religią, etyką, komunikacją globalną i wielu innych.  W latach 2011 -2016 pozyskiwano granty na realizację kilkunastu projektów ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Polsko-Rosyjskie Pojednanie oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła  650 tys. złotych. 
Stowarzyszenie IKE realizuje także działania integrujące społeczeństwo lokalnego – np. organizuje, przy wsparciu finansowym gminy Miłakowo, festyny, plenery rysunkowe, konkursy piosenki. Prezesem Stowarzyszenia IKE jest Pani Jolanta Grzybowska.

 

 

GDZIE?

 

Miłakowo, gm. Miłakowo, woj. warmińsko-mazurskie

 

 

KIEDY?

 

II - III kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Zielone ogrody gotowe. Można się relaksować albo uczyć. Takie lekcje w plenerze to świetna sprawa.

 

Aby otoczenie wiaty stało się przyjemniejsze, zakupiono i zainstalowano kaskadę do oczka wodnego oraz zamontowano nowe ławki.

 

Grupa ochotników zebrana i wiata powstała w mgnieniu oka.

 

Projekt wiaty gotowy. Zakupiono też wszystkie nizebędne materiały.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także