Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

O programie

Razem Możemy Więcej to program grantowy EFRWP, którego celem jest promowanie postaw aktywności obywatelskiej, zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich do samoorganizacji oraz wspieranie współpracy samorządów i lokalnych organizacji. W ramach programu organizacje pozarządowe oraz podmioty kolegialne, m.in. rady sołeckie i koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dotacje na realizację projektów w jednym z poniższych obszarów:

 • rozwój kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, itp.
 • ochrona i promocja zdrowia
 • inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców

 

Ważne informacje

 • Maksymalna wysokość grantu dla pojedynczego projektu -7,5 tys. zł.
 • Wysokość grantu dla projektu realizowanego przy udziale dodatkowych środków (dofinansowanie partnera, środki funduszu sołeckiego, dotacja gminy, itp.) może zostać podwyższona o 50% - jednak maksymalnie do kwoty 10 tys. zł.
 • Maksymalna wysokość grantu dla projektu sieciowego (realizowanego przez podmioty z kilku gmin/sołectw)
  - 30 tys. zł.
 • Czas realizacji przedsięwzięcia nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty podpisania umowy o grant.

 

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie programu oraz w Zasadach kwalifikacji projektów dostępnych obok w  Materiałach do pobrania.

 

 

Nabór wniosków

 • Fundacja za pośrednictwem strony internetowej EFRWP ogłasza terminy składania wniosków w ramach kolejnej edycji programu.
 • Wnioski na realizację projektów można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą aplikacji internetowej http://rmw.efrwp.pl/.
 • Projekty są poddawane ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ramach konkursu wniosków. Ocena jest dokonywana zgodnie z zasadami kwalifikacji wniosków.
 • Wnioskodawcy, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów na liście rankingowej są proszeni o złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z kompletem wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Nabór wniosków do VIII edycji programu Razem Możemy Więcej został zakończony. Obecnie trwa proces weryfikacji wniosków.

 

 

 

 

Więcej szczegółów znajduje  się w Regulaminie oraz w zakładce Najczęściej zadawane pytania