Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Forum Inicjatyw Rozwojowych Raporty i analizy

Raporty i analizy

05.07.2018

System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja

Raport pt. „System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja” ma na celu próbę oceny funkcjonowania systemu wsparcia bezpośredniego, w szczególności dopłat bezpośrednich, i jego znaczenia dla rozwoju polskiego rolnictwa. W publikacji zostały przybliżone możliwe scenariusze jego zmian w kontekście dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 roku.

 

zobacz więcej

03.07.2018

Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego pod kątem barier ograniczających ich realizację

Raport pt. „Ocena przeprowadzonych scaleń i wymiany gruntów rolnych województwa podkarpackiego pod kątem barier ograniczających ich realizację" podejmuje tematykę rozdrobnienia gruntów rolnych w Polsce oraz czynników, które determinują zarówno rozdrobnienie gospodarstw rolnych, jak i procesy służące scalaniu. Raport został przygotowany na podstawie doświadczeń ze scalania w województwie podkarpackim, gdzie występuje bardzo duża szachownica gruntów, ale także, gdzie procent scalania gruntów jest wysoki w skali całego kraju.


zobacz więcej

18.05.2018

System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje rozwiązań.

 

Raport "System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje rozwiązań" zawiera propozycje rozwiązań i pożądane kierunki reformowania Wspólnej Polityki Rolnej z uwzględnieniem kluczowych interesów polskiego rolnictwa.

 

zobacz więcej