Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Rekrutacja gmin

Projekt Ferie z ekonomią skierowany jest do uczniów klas II i III gimnazjów z terenów wiejskich oraz nauczycieli Wiedzy o społeczeństwie. Zgłoszenia gimnazjum dokonuje gmina.

 

Rekrutacja prowadzona była od 2 do 17 listopada 2017 r. Lista zakwalifikowanych szkół znajduje sie tutaj -  Lista zakwalifikowanych gmin

 

ZASADY REKRUTACJI

 

  • Grupa uczniów, zgłaszana do projektu, powinna liczyć min. 15 osób, max. 18
  • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli WOS-u
  • W projekcie mogą wziąć udział gimnazja z gmin wiejskich i z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich z całej Polski
  • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały szkoły, które dotychczas nie brały udziału w projektach edukacyjnych realizowanych przez Fundację EFRWP (np. Na Własne Konto, Youngster, Misja Przyroda)
  • Każda gmina może zgłosić tylko jedną szkołę
  • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie
  • Do projektu zostanie zakwalifikowanych 65 szkół
  • W przypadku, kiedy liczba zgłoszeń przekroczy zakładaną liczbę uczestników projektu, Fundacja ustali listę rankingową gmin, w oparciu o następujące kryteria: dochody ogółem na 1 mieszkańca w gminie (wliczane są PITy, CITy, inne podatki) (2015), udział liczby klientów pomocy społecznej do liczby ludności w gminie wg faktycznego miejsca zamieszkania (2014), kolejność zgłoszeń, preferencje za nieuczestniczenie w projektach Fundacji.
  • Lista szkół zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 21 listopada 2017 r.

 

 

Szczegóły w regulaminie rekrutacji oraz materiałach do pobrania.

 

 

 

Zobacz także