Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Radzików

Radzików, inicjatywa „Ptasi Raj"

 

HISTORIA

 

Radzików to miejscowość zamieszkała przez 900 osób, gdzie swoją siedzibę ma Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Jego bezpośrednim sąsiadem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Radzików IHAR. Od początków działalności Instytutu zostały wyznaczone ogródki działkowe na rzecz pracowników, które zajmują dość znaczną powierzchnie (14 hektarów) i cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Niestety w przeciągu ostatnich lat ich funkcja zmieniła się, do niedawna ogrody kwiatowe, warzywne i owocowe, są obecnie zastępowane przez tereny o wyższej funkcji rekreacyjnej. Coraz więcej pojawia się trawników oraz drzew iglastych, silnie wpływających na okoliczną populację ptaków i owadów.

 

OPIS INICJATYWY

 

Inicjatywa „Ptasi Raj" zakłada odtworzenie w części ogrodów działkowych ich naturalnego przeznaczenia tak, aby umożliwić ponowną repopulację ptactwa oraz owadów zapylających w okolicy. Jest ona uzupełnieniem inicjatywy z 2014 roku, której finałem było zamontowanie 120 budek lęgowych dla ptaków.

 

Obecna część akcji będzie polegać na utworzeniu bazy pokarmowej oraz wysianiu drzew i krzewów liściastych, które są pożyteczne dla ptaków oraz wysianiu łąk z nektarodajnymi kwiatostanami. Dodatkowym celem inicjatywy jest również uświadomienie, edukacja oraz aktywizacja mieszkańców poprzez zmianę ich spojrzenia na ogródki działkowe, jako miejsce pomocy dla ptaków i owadów i ich integrację.

 

KTO?

 

Fundacja „Łąka"

 

Fundacja prowadzi działalność od 2014 roku i działa głównie na terenie m. st. Warszawy i stopniowo poszerza obszar swojej aktywności o Mazowsze i całą Polskę. Misją Fundacji jest promowanie łąk kwietnych na terenach zurbanizowanych, edukowanie społeczeństwa w zakresie utrzymania bioróżnorodności w ekosystemie miejskim, a także stworzenie ogólnodostępnego banku genów rodzimych gatunków roślin dzikich.

 

Inicjatywy Fundacji

  • Prowadzenie Ogrodu Społecznościowego na Forcie Bema
  • Wspólnie z innymi Inicjatywami tworzy Osiedle Jazdów
  • Współpraca z firmami w ramach ich działań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu

 

Celem Fundacji na najbliższe lata jest opracowanie mieszanki antysmogowej, tj. stworzenie łąk kwietnych z roślinami wyłapującymi zanieczyszczenia z powietrza. Dzięki łąkom kwietnym ograniczane są koszty, stopień zanieczyszczenia powietrza powodowane przez kilkunastokrotne koszenie trawników w miastach, łąki kosi się 1-2 razy w roku.

 

 

GDZIE?

 

Radzików, gmina Błonie, powiat warszawski-zachodni, woj. mazowieckie

 

 

Materiały do pobrania

Zobacz także