Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Dubicze Cerkiewne

CO?

 

Zalew Bachmaty to zbiornik małej retencji, oddany do użytku w 1986 roku w ramach prac nad regulacją rzeki Orlanki, stając się od tamtego czasu nieodłącznym elementem krajobrazu i miejscem wypoczynku. Celem inicjatywy pn. Ścieżka dydaktyczna „W Dolinie zalewu Bahmaty” jest pokazanie społeczności lokalnej, a także turystom i przyjezdnym,  walorów przyrodniczych Zalewu Bachmaty, a także  jak należy go chronić. Autorzy inicjatywy uznali, że optymalną formą prowadzenia edukacji o przyrodzie jest organizacja ścieżki edukacyjnej. Zostanie wytyczona blisko kilometrowa ścieżka w ramach której będzie  wykonanych i zamontowanych dziewięć tablic edukacyjno-informacyjnych. Na tablicach tych w sposób przejrzysty, prosty i estetyczny zaprezentowane będą ważne informacje o zasobach przyrodniczych występujących kiedyś i teraz na obszarze gminy. Z wiedzy tej tę będą mogli korzystać tak mieszkańcy gminy, jak i turyści odwiedzający ten teren.

 

 

KTO?

 

Grupa nieformalna TV-onik.

 

 

GDZIE?

 

Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne , woj. podlaskie

 


KIEDY?

 

III - IV kwartał 2016

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Tablice i stelaże wykonane i zamontowane. Teraz z doliną zalewu Bachamty można dokładnie się zapoznać.

 

Projekty tablic już dopracowane. Trwa ich produkcja.

 

Projekty tablic w końcu udało się wykonać. Czeka je jeszcze trochę poprawek, ale jest już bliżej niż dalej.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także