Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Orla

CO?

 

„Zimownik Sieńkówka" to inicjatywa ukierunkowana na odtworzenie bioróżnorodności fragmentu jednej z dwóch największych rzek Równiny Bielskiej, Orlanki. Rzeka ta została uregulowana w latach 60-tych, przez co zatraciła swój naturalny charakter. W efekcie doprowadziło to do zniknięcia z krajobrazu doliny znacznej części siedlisk i gatunków. Z doliny rzeki na zawsze zniknęły liczne wcześniej gatunki ptactwa siewkowatego (czajki, bataliony, rycyki, kuliki) oraz wodno-błotnego (bąk, żuraw, płaskonos, i inne). Jedynie sporadycznie można spotkać obecnie jeszcze niektóre gatunki kaczek, krzyżówkę. Pomimo tego rzeka Orlanka stanowi nadal źródło czystej wody (swój początek bierze w Puszczy Białowieskiej) i jest jednym z ważniejszych dopływów górnej Narwi, będącej w rejonie ujścia Orlanki obszarem chronionym w ramach Natury 2000. W związku z tym istnieje potrzeba przywrócenia, przynajmniej na fragmentach doliny, dawnego ekosystemu, składającego się z licznych starorzeczy, meandrów i lokalnych podtopień. Jednym ze sposobów poprawy istniejącego stanu rzeczy jest renaturyzacja fragmentu starorzecza, które stanie się zimowiskiem i siedliskiem rozrodczym dla ryb, raków i płazów. W ramach inicjatywy wykonane zostaną prace ziemne związane z utworzeniem zimownika i przywróceniem systemu zasilania i wymiany wody. Wzdłuż brzegu zasadzone zostaną tradycyjne odmiany krzewów i drzew, a także umieszczona zostanie tablica informacyjna.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Kółko Rolnicze w Orli we współpracy z LGD Puszcza Białowieska.

 

 

GDZIE?

 

Orla, woj. podlaskie

 

 

KIEDY?

 

III - IV kwartał 2015

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Wszystko gotowe. Trzymamy kciuki za ryb rozmnażanie i przywrócenie różnorodności biologicznej w Orlance.

 

Tablica informacyjna też już gotowa, więc czas na jej montaż.

 

Utwardzenie brzegu zrobione, a teraz szpadle w dłoń i czas na zasadzenie 116 sztuk tradycyjnych lokalnych odmian krzewów i drzew (czereśnie, gruszki, jabłonie, porzeczki, etc.).

 

Zbiornik wykopany i zasilanie w wodę zapewnione. Teraz czas na utwardzenie brzegu, a potem wykonanie nasadzeń.

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także