Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Turówko

CO?

 

Potrzeba utworzenia miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Turówko, które jednocześnie poprawiłoby estetykę sołectwa i przyczyniło się do pogłębienia wiedzy przyrodniczej, dojrzewała w mieszkańcach od dawna. W ten sposób zrodziła się inicjatywa „Nasadzenia alei śródpolnej". Miejsce, w którym powstanie aleja, to przestrzeń otwarta między lasami. Jej wypełnienie nasadzeniami lipy przyczyni się do zachowania i odtworzenia alejowego krajobrazu polskiej wsi. Lipa jest bowiem drzewem charakterystycznym dla tego terenu. Aleja będzie miała długość 920 m i utworzy ją 145 drzew. Jej powstanie poprawi wizerunek wsi, da możliwość budowania siedlisk naturalnych i tworzenia korytarzy ekologicznych dla owadów. Powstanie nowa przestrzeń do uprawiania sportów rekreacyjnych (np. nordic walking). Zamontowanie tablicy informacyjnej dotyczącej ochrony przyrody wpłynie na podniesienie świadomości społecznej nt. roli i rangi przyrody w codziennym życiu.

 

 

KTO?

 

Autorem inicjatywy jest Stowarzyszenie KEKS - Kozłowska Ekologiczna Kuźnia Smaku.

 

 

GDZIE?

 

Turówko, gm. Kozłowo, woj. warmińsko-mazurskie

 

 

KIEDY?

 

IV kwartał 2015

 

 

AKTUALNOŚCI

 

I jeszcze tylko zdjęcie dumnych z inicjatywy, czyli Alicji Eidtner – autorki inicjatywy (druga od lewej), Katarzyny Siwkowskiej (pierwsza od lewej) i Aleksandry Czarneckej - przedstawicieli NFOŚiGW, czyli donatora oraz Krzysztofa Lipińskiego z Fundacji EFRWP, a więc beneficjenta i operatora przedsięwzięcia.

 

Szlak do nordic walking wytyczony i oznakowany. Tablica z mapą zainstalowana, więc nie ma już wymówek. Czas się ruszyć!

 

Udało się! Drzewka posadzone, paliki wbite. Jeszcze tylko założenie osłonek. Dużo pracy, ale efekt cudowny. A na wiosnę będzie jeszcze piękniej.

 

Lipa zakupiona. Teraz trzeba tylko posadzić te 145 drzewek!!!

 

Zagłosuj na tę inicjatywę

Materiały do pobrania

Zobacz także