Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Druk materiałów edukacyjnych w postaci notesów botanika dla uczniów wraz z naklejkami - zakończone

Druk materiałów edukacyjnych w postaci notesów botanika dla uczniów wraz z naklejkami - zakończone

rzedmiotem zamówienia jest druk materiałów edukacyjnych w postaci notesów botanika dla uczniów wraz z naklejkami w ramach projektu „Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego".

Projekt "Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" jest zrealizowany w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi:

W jakim terminie zostanie rozstrzygnięte postępowanie?

Postęowanie zostanie rozstrzygnięte do 20,04,2018, a pliki produkcyjne zostana przekazane do druku najpóźniej do 23.04.2018.

 

KOMUNIKAT

Niniejszym informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę ALAKANUK sp. z o.o sp. k. i zamówienie zostanie udzielone ww. oferentowi.

 


Załączniki do strony:

pobierz plik Zapytanie ofertowe - druk notesu Data publikacji: 16.04.2018 14:04

pobierz plik Załącznik nr 1 - druk notesu Data publikacji: 16.04.2018 14:04

pobierz plik Załącznik nr 2 - druk notesu Data publikacji: 16.04.2018 14:04

wróć do zamówień publicznych