Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Organizacja dwóch szkoleń dla osób dorosłych (nocleg, catering, sale szkoleniowe) - zakończone

Organizacja dwóch szkoleń dla osób dorosłych (nocleg, catering, sale szkoleniowe) - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch szkoleń dla osób dorosłych polegająca na zapewnieniu noclegu, cateringu oraz sal szkoleniowych. Nocleg, catering oraz sale szkoleniowe winny się mieści w jednym obiekcie lub kompleksie szkoleniowo-hotelowym położonym na terenie powiatów: ostrowieckiego, starachowickiego, kieleckiego, skarżysko-kamiennego, końskiego lub na terenie miasta Kielce. Terminy szkoleń: 09-11.07.2018 i 11-13.07.2018.

 

Zamówienie dotyczy projektu „ProgramujeMY kielecki" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

 

SPROSTOWANIE:

W postępowaniu wyklucza się składanie ofert częściowych.

 

KOMUNIKAT:

Niniejszym informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową "KaJa" Jacek Przybylski i zamówienie zostanie udzielone ww. oferentowi.


Załączniki do strony:

pobierz plik Organizacja szkolenia - zapytanie ofertowe Data publikacji: 18.05.2018 09:05

pobierz plik Organizacja szkolenia - załącznik nr 1 Data publikacji: 18.05.2018 09:05

pobierz plik Organizacja szkolenia - załącznik nr 2 Data publikacji: 18.05.2018 09:05

pobierz plik Pytania i odpowiedzi Data publikacji: 21.05.2018 09:05

wróć do zamówień publicznych