Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Organizacja dwóch szkoleń dla osób dorosłych (nocleg, catering, sale szkoleniowe) - edycja 2 - zakończone

Organizacja dwóch szkoleń dla osób dorosłych (nocleg, catering, sale szkoleniowe) - edycja 2 - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch szkoleń dla osób dorosłych polegająca na zapewnieniu noclegu, cateringu oraz sal szkoleniowych w terminach: 15-17.10.2018 i 17-19.10.2018.

 

Zamówienie dotyczy projektu „ProgramujeMY kielecki" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

 

KOMUNIKAT:
Niniejszym informujemy, że wybrana została oferta firmy: Hotel „Senator" s.c. Prokop i s-k (cena: 11.582,88 zł brutto, liczba dni przed terminem pierwszego szkolenia, podczas których zamawiający może potwierdzić ostateczną liczbę uczestników szkolenia: 2 dni, liczba dni przed terminem pierwszego szkolenia, podczas których zamawiający może zrezygnować z realizacji szkolenia bez konsekwencji finansowych: 5 dni).

 


Załączniki do strony:

pobierz plik Organizacja szkolenia - edycja 2 - załącznik nr 1 Data publikacji: 11.09.2018 11:09

pobierz plik Organizacja szkolenia - edycja 2 - załącznik nr 2 Data publikacji: 11.09.2018 11:09

pobierz plik Organizacja szkolenia - edycja 2 - zapytanie ofertowe Data publikacji: 11.09.2018 11:09

wróć do zamówień publicznych