Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu "Bliżej Przyrody" - zakończone

Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu "Bliżej Przyrody" - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu „Bliżej Przyrody – wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego” obejmującej łącznie 65 dni zdjęciowych w okresie od października 2017 do czerwca 2020 oraz dostarczenie łącznie 1750 zdjęć. Projekt "Bliżej Przyrody – wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego”jest zrealizowany w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

KOMUNIKAT

 

Niniejszym informujemy, że postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu "Bliżej Przyrody" zostało zakończone. Zamówienie został udzielone firmie: Justyna Cieślikowska, której oferta uzyskała najlepszy bilans ocen.


Załączniki do strony:

pobierz plik Załącznik nr 1 Data publikacji: 08.09.2017 15:09

pobierz plik Zapytanie ofertowe Data publikacji: 08.09.2017 15:09

pobierz plik Załącznik nr 2 Data publikacji: 08.09.2017 15:09

wróć do zamówień publicznych