Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu - zakończone

Przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu „Bliżej Przyrody – wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego” obejmującej łącznie 50, w tym 11 dni z udziałem 2 fotografów, w okresie od listopada 2017 do czerwca 2020 oraz dostarczenie łącznie 775 zdjęć. Projekt "Bliżej Przyrody – wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego”jest zrealizowany w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

KOMUNIKAT

 

Niniejszym informujemy, że postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji fotograficznej z realizacji projektu "Bliżej Przyrody" zostało zakończone. Zamówienie zostało udzielone firmie: Tomasz Szklany Art Fashion Desing, ul. 3 Maja 100, 34-381 Przybędza.

 


Załączniki do strony:

pobierz plik Załącznik nr 3 - foto Data publikacji: 19.10.2017 15:10

pobierz plik Załącznik nr 2 - foto Data publikacji: 19.10.2017 15:10

pobierz plik Załącznik nr 1 - foto Data publikacji: 19.10.2017 15:10

pobierz plik Zapytanie ofertowe - foto Data publikacji: 19.10.2017 15:10

wróć do zamówień publicznych