Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Dostawa komputerów - unieważnione

Dostawa komputerów - unieważnione

Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 komputerów przenośnych typu laptop wraz z programowaniem systemowym na potrzeby realizacji projektu „ProgramujeMY kielecki" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej".

 

KOMUNIKAT

 

Niniejszym zawiadamiamy, że postępowanie zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego.  Na realizacje  niniejszego postępowania Zamawiający dysponuje środkami w wysokości 120.000zł (brutto) natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 145.140zł (brutto).


Załączniki do strony:

pobierz plik Załącznik nr 3 - komputery Data publikacji: 31.10.2017 14:10

pobierz plik Załącznik nr 2 - komputery Data publikacji: 31.10.2017 14:10

pobierz plik Załącznik nr 1 - komputery Data publikacji: 31.10.2017 14:10

pobierz plik Zapytanie ofertowe - komputery Data publikacji: 31.10.2017 14:10

pobierz plik Pytania i odpowiedzi Data publikacji: 09.11.2017 11:11

pobierz plik Pytania i odpowiedzi_2 Data publikacji: 09.11.2017 14:11

wróć do zamówień publicznych