Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Przeprowadzenie badań ankietowych - unieważnione

Przeprowadzenie badań ankietowych - unieważnione

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badania ankietowego (sporządzenie raportu) przeprowadzonego wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców, biorących udział w projekcie „Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego". Badanie ma na celu zdiagnozowanie sposobu postrzegania przez ww. osoby Wolińskiego Parku Narodowego oraz zbadanie ich stosunku do przyrody.

KOMUNIKAT

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wpływu dwóch ważnyh ofert.


Załączniki do strony:

pobierz plik Zapytanie ofertowe Data publikacji: 10.11.2017 11:11

pobierz plik Zał. nr 1- Formularz oferty Data publikacji: 10.11.2017 11:11

pobierz plik Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta Data publikacji: 10.11.2017 11:11

wróć do zamówień publicznych