Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Strona główna Zamówienia publiczne Przeprowadzenie badań ankietowych - zakończone

Przeprowadzenie badań ankietowych - zakończone

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie wyników badania ankietowego (sporządzenie raportu) przeprowadzonego wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców, biorących udział w projekcie „Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego". Badanie ma na celu zdiagnozowanie sposobu postrzegania przez ww. osoby Wolińskiego Parku Narodowego oraz zbadanie ich stosunku do przyrody.

Projekt "Bliżej Przyrody - wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w gminach parkowych Wolińskiego Parku Narodowego" jest zrealizowany w ramach działania 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

KOMUNIKAT

 

Niniejszym informujemy, że zamówienie zostało udzielone konsorcjum firm: Biostat Ewa Tkocz-Piszczek oraz Biostat Sp. z o.o. (cena: 16.720 zł + zw. z VAT, poziom przeprowadzenia i zwrotu efektywnych wywiadów: A- 80%, B - 85%).

 


Załączniki do strony:

pobierz plik Załącznik nr 1 - badania Data publikacji: 21.11.2017 09:11

pobierz plik Załącznik nr 2 - badania Data publikacji: 21.11.2017 09:11

pobierz plik Zapytanie ofertowe - badania Data publikacji: 21.11.2017 09:11

wróć do zamówień publicznych